Het profiel [Scan to Cloud] kan niet worden geselecteerd uit de lijst met sjablonen in het venster [Nieuw profiel toevoegen]

Controleer het volgende in het venster [Nieuw profiel toevoegen] van ScanSnap Home als [Scan to Cloud] in de lijst met sjablonen is uitgeschakeld en niet kan worden geselecteerd.

Wordt het profiel [Scan to Cloud] weergegeven in de profielenlijst op het scanvenster?

Er kan slechts één profiel per ScanSnap-account worden aangemaakt door middel van het [Scan to Cloud]-profiel.

Als het profiel [Scan to Cloud] al is toegevoegd aan de profielenlijst op het scanvenster, dan wordt het profiel [Scan to Cloud] in de lijst met sjablonen uitgeschakeld.

Het profiel [Scan to Cloud] wordt weergegeven wanneer u in het scanvenster op Cloud klikt.

TIP
  • U kunt het profiel controleren in de lijst met profielen in het venster [Profielen bewerken]die wordt weergegeven wanneer u op Profielen bewerken klikt in het scanvenster.

Raadpleeg Een gescande afbeelding opslaan in een clouddienst door middel van ScanSnap Cloud voor het gebruik van [Scan to Cloud].