De ScanSnap wordt automatisch uitgeschakeld

Als de ScanSnap automatisch wordt uitgeschakeld, controleert u het volgende:

Hebt u de ScanSnap ingeschakeld met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten?

Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) is gesloten, wordt de ScanSnap uitgeschakeld als deze een minuut lang niet wordt gebruikt terwijl de stroom is ingeschakeld.

Open de ADF-papierbaan (afdekking) om het toestel in te schakelen.

Is de ADF-papierbaan (afdekking) geopend, waardoor de ScanSnap blijft ingeschakeld, ook al is deze een bepaalde tijd niet gebruikt?

Als de ScanSnap voldoet aan "ErP Lot6", een verordening voor energiebesparing, wordt de ScanSnap automatisch uitgeschakeld wanneer deze ongebruikt blijft terwijl de stroom ingeschakeld is gedurende de opgegeven tijd (standaard is [Na 4 uur]) nadat de ScanSnap is ingeschakeld door de ADF-papierbaan (afdekking) te openen.

Wanneer de ScanSnap die op een batterij werkt wordt ingeschakeld en ongebruikt blijft gedurende de opgegeven tijd (standaard is 5 minuten), schakelt hij zichzelf automatisch uit.

U kunt de tijd wijzigen zodat de ScanSnap automatisch wordt uitgeschakeld of de instelling wijzigen zodat de ScanSnap niet automatisch wordt uitgeschakeld.

Voor details, raadpleeg Voeding voor de ScanSnap.