Er worden meerdere vellen tegelijk ingevoerd (multi-invoerfout wordt niet gedetecteerd)

Als bij het scannen met de ScanSnap meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd, controleert u het volgende:

Hebt u [Handmatige scan] geselecteerd voor de instelling van de invoermodus?

Als u [Handmatige scan] selecteert voor de instelling van de invoermodus en meerdere documenten scant, kunnen meerdere vellen tegelijk worden ingevoerd.

Wijzig de instelling van de invoermodus in [Normale scan] of [Continue scan] in de volgende procedure:

  1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

  2. Druk op het pictogram van de invoermodusinstelling om de instelling van de invoermodus te wijzigen.

Als u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.