De ScanSnap-instellingen resetten

De ScanSnap-instellingen kunnen worden gereset op het aanraakscherm.

De ScanSnap-instellingen die opnieuw kunnen worden ingesteld, zijn als volgt:

 • Scannernaam

 • Instelling voor opslaan naar een clouddienst

 • Opstartmodus

 • Automatisch uitschakelen

 • Weergave van profielen

 • USB

 • Wifi-instellingen

 • Stofdetectie

 • Kennisgeving van firmware-update

Bovendien worden de profielen die op het aanraakscherm van de ScanSnap worden weergegeven verwijderd.

Merk op dat zelfs wanneer profielen die op het aanraakscherm worden weergegeven, verwijderd worden, wordt de informatie van de profielen die in ScanSnap Home worden beheerd niet verwijderd.

Raadpleeg Een profiel verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van informatie van een profiel dat wordt beheerd in ScanSnap Home.

Raadpleeg het volgende voor de procedure voor het opnieuw instellen van de ScanSnap-instellingen:

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.

 2. Druk op Scannerinstellingen om het scherm [Scannerinstellingen] weer te geven.

 3. Druk op [ScanSnap-instellingen resetten].

 4. Druk op de knop [Initialiseren].

De ScanSnap-instellingen worden gereset.