Profielen initialiseren op de ScanSnap

Profielen initialiseren die worden beheerd op de ScanSnap.

Als u profielen initialiseert die worden beheerd op de ScanSnap, worden de profielen niet volledig verwijderd, omdat de informatie van de profielen wordt beheerd in ScanSnap Home.

Daarom wordt de ScanSnap gesynchroniseerd met ScanSnap Home wanneer u de ScanSnap op een computer aansluit en worden de profielen opnieuw weergegeven op het aanraakscherm van de ScanSnap.

Raadpleeg het volgende voor de procedure voor het initialiseren van profielen die worden beheerd in de ScanSnap.

  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.

  2. Druk op Scannerinstellingen om het scherm [Scannerinstellingen] weer te geven.

  3. Druk op [Profielen initialiseren].

  4. Druk op de knop [Initialiseren].

De profielen die in de ScanSnap worden beheerd, worden geïnitialiseerd.