De afbeelding is breder dan het gescande document

Als bij het scannen met de ScanSnap de afbeelding breder is dan het gescande document, controleert u het volgende:

Hebt u [Automatische detectie] geselecteerd voor [Documentformaat] in de scaninstellingen?

Wanneer u [Automatische detectie] selecteert voor [Documentformaat] in de scaninstellingen, wordt een afbeelding gemaakt met hetzelfde formaat als het document door de randen van het document te detecteren.

Als de documentranden niet correct worden gedetecteerd, kan dit ertoe leiden dat de afbeelding wordt uitgevoerd met de maximale breedte van de ScanSnap.

Voer een van de volgende zaken uit:

 • Snijd de opgeslagen afbeelding bij tot de gewenste grootte.

  Voor details, raadpleeg Een pagina bijsnijden.

 • Geef in de scaninstellingen hetzelfde formaat (standaard of aangepast formaat) op als deze van het originele document voor [Documentformaat] in de volgende procedure en probeer ze opnieuw te scannen.

  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

  3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

  4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

   Klik op de knop [Optie] voor [ADF] of [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  5. Selecteer hetzelfde formaat als het document voor [Documentformaat].

   Wanneer u hetzelfde formaat als het document niet kunt vinden in [Documentformaat], klikt u op de knop [Aanpassen] om een formaat op te geven.

  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

  2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

  3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

  4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

   Klik op de knop [Optie] voor [ADF] of [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  5. Selecteer hetzelfde formaat als het document voor [Documentformaat].

   Wanneer u hetzelfde formaat als het document niet kunt vinden in [Documentformaat], klikt u op de knop [Aanpassen] om een formaat op te geven.

   

AANDACHT
 • Wanneer een ander documentformaat dan [Automatische detectie] is geselecteerd voor [Documentformaat] in de scaninstellingen, plaats het document dat tegen de linkerkant van het toevoergedeelte van de ScanSnap.

AANDACHT
 • Wanneer u een ander documentformaat dan het formaat hieronder selecteert voor [Documentformaat] in de scaninstellingen, lijn het midden van het document dan uit met de centreermarkering van de ScanSnap.

  • Automatische detectie (maximum)

  • Automatische detectie (A4/Letter liggend)

Zijn de rollers of het glas in de ScanSnap vuil?

Reinig de binnenkant van de ScanSnap.

Voor meer informatie over het reinigen, zie Dagelijks onderhoud en Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Gebruikte u het achtergrondvel?

Als u een document scant met het achtergrondvel, worden de randen van het document mogelijk niet juist gedetecteerd en kan de gemaakte gescande afbeelding verschillen van het document.

Gebruik het achtergrondvel.