De afbeelding is schuin

Als u een scan uitvoert met de ScanSnap en de gescande afbeelding is schuin, controleert u het volgende:

Is het document tijdens het scannen scheefgetrokken?

Wanneer u de documenten laadt, past u de zijgeleiders aan de breedte van de documenten aan.

Wanneer u de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) plaatst, past u de zijgeleiders aan de breedte van de documenten aan.

Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen

Het invoeren van documenten wordt eenvoudiger met de ontvangstbewijsgeleider.

Voor details over het bevestigen van de ontvangstbewijsgeleider, raadpleeg De ontvangstbewijsgeleider bevestigen.

Wanneer u een document in de handmatige toevoer plaatst, moet u het recht laden.

Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

Een document invoegen

Hebt u het document in een scheve hoek in de ScanSnap geplaatst?

Laad het document rechtstreeks in het toevoergedeelte van de ScanSnap.

Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

Een document invoegen
Een document invoegen

Hebt u documenten van verschillende breedten en lengten in dezelfde batch gescand?

Voer een van de volgende zaken uit:

 • Lijn de bovenkant van de documenten uit en laad ze in de ADF-papierbaan (afdekking) als voorste rand. Zorg ervoor dat alle documenten zich in het midden van de breedte van de grijprol bevinden.

  Pas ook de zijgeleiders aan het breedste document van het pakket aan. Laad de andere documenten zodat ze recht gescand kunnen worden.

  Voor details, raadpleeg Documenten met verschillende formaten in één keer scannen.

 • Wijzig de instelling van de toevoermodus naar [Continue scan] in onderstaande procedure. Verdeel daarna de documenten in batches met dezelfde breedte, om ze afzonderlijk te laden en daarna te scannen.

  1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

  2. Klik op het pictogram toevoermodusinstelling en wijzig de instelling in [Continue scan].

  Als u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

 • Gebruik de ontvangstbewijsgeleider om een scan uit te voeren.

  Voor details over het bevestigen van de ontvangstbewijsgeleider, raadpleeg De ontvangstbewijsgeleider bevestigen.

Voer een van de volgende zaken uit:

 • Lijn de bovenkant van de documenten uit en laad ze in de ADF-papierbaan (afdekking) als voorste rand. Zorg ervoor dat alle documenten zich in het midden van de breedte van de grijprol bevinden.

  Lijn de bovenkant van de documenten uit en laad ze in de ADF-papierbaan (afdekking) als voorste rand. Zorg ervoor dat alle documenten zich in het midden van de breedte van de grijprol bevinden.

  Pas ook de zijgeleiders aan het breedste document van het pakket aan. Laad de andere documenten zodat ze recht gescand kunnen worden.

  Voor details, raadpleeg Documenten met verschillende formaten in één keer scannen.

 • Wijzig de instelling van de toevoermodus naar [Continue scan] in onderstaande procedure. Verdeel daarna de documenten in batches met dezelfde breedte, om ze afzonderlijk te laden en daarna te scannen.

  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

  3. Klik op het pictogram toevoermodusinstelling en wijzig de instelling van de toevoermodus naar [Continue scan].

  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

  2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

  3. Klik op het pictogram toevoermodusinstelling en wijzig de instelling van de toevoermodus naar [Continue scan].

   

  Als u de scaninstellingen in het scanvenster wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Hebt u het selectievakje [Rechttrekken door documenttekst] in de scaninstellingen ingeschakeld?

Afhankelijk van de inhoud van het document is het mogelijk dat de schuine afbeelding niet goed wordt gecorrigeerd.

Het beeld kan schuin zijn wanneer u de volgende soorten documenten scant:

 • Documenten waarvan de afstand tussen lijnen of tekens extreem smal is of waar tekens elkaar overlappen

 • Documenten met veel omrande of versierde tekens

 • Documenten met veel foto's of afbeeldingen en weinig tekens

 • Documenten met tekens op een achtergrond met patroon

 • Documenten met tekens afgedrukt in verschillende richtingen, zoals tekeningen

 • Documenten met lange diagonale lijnen

 • Documenten met handgeschreven tekens

Schakel het selectievakje [Rechttrekken door documenttekst] in de volgende procedure uit:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Klik op de [Optie]-knop op het tabblad [Scan] om het venster [Scanopties] weer te geven.

 6. Verwijder het vinkje bij [Rechttrekken door documenttekst].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Klik op de [Optie]-knop op het tabblad [Scan] om het venster [Scanopties] weer te geven.

 6. Verwijder het vinkje bij [Rechttrekken door documenttekst].

 

Hebt u de zijgeleiders aangepast aan de breedte van het document?

Wanneer u het document laadt, stelt u de zijgeleiders in op de breedte van het document.

Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden.

De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen
De zijgeleiders aanpassen