De afbeelding wordt op zijn kant of ondersteboven weergegeven

Als u een scan uitvoert met de ScanSnap en de gescande afbeelding wordt op zijn kant of ondersteboven weergegeven, controleert u het volgende:

Hebt u [Automatisch] of [Automatisch (via gezichtsdetectie)] geselecteerd voor [Rotatie] in de scaninstellingen?

Wanneer het documenttype [Documenten], [Visitekaartjes] of [Kwitanties] is, en [Automatisch] is geselecteerd voor [Rotatie] in de scaninstellingen, dan worden gescande afbeeldingen automatisch gedraaid op basis van de tekenreeksen op het document.

Wanneer het documenttype [Foto's] is en [Automatisch (via gezichtsdetectie)] is geselecteerd voor [Rotatie] in de scaninstellingen, dan worden de gescande afbeeldingen automatisch gedraaid in overeenstemming met de manier waarop het gezicht van een persoon op een foto is georiënteerd.

Als u documenten wilt scannen zonder na te denken over de manier waarop een document gedraaid is, dan selecteert u [Automatisch] of [Automatisch (via gezichtsdetectie)] voor [Rotatie] in de volgende procedure.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Selecteer [Automatisch] of [Automatisch (via gezichtsdetectie)] voor [Rotatie] in [Scaninstellingen].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Selecteer [Automatisch] of [Automatisch (via gezichtsdetectie)] voor [Rotatie] in [Scaninstellingen].

 

Hebt u een document gescand in een richting die moeilijk te bepalen is?

Als [Automatisch] of [Automatisch (via gezichtsdetectie)] is geselecteerd voor [Rotatie], dan worden de gescande afbeeldingen automatisch gedraaid.

Het is echter mogelijk dat afbeeldingen niet correct zijn gedraaid en op hun zijkant of ondersteboven worden weergegeven wanneer u de volgende soorten documenten scant:

 • Voor documenten, visitekaartjes of ontvangstbewijzen

  De oriëntatie van een document wordt bepaald op basis van de tekenreeksen op het document.

  • Documenten met weinig tekens in een lettergrootte tussen 8 en 12 pt.

  • Documenten met extreem grote of kleine tekens

  • Documenten waarvan de afstand tussen lijnen of tekens extreem smal is of waar tekens elkaar overlappen

  • Documenten met veel onderstreepte of omrande tekens

  • Documenten met veel omrande of versierde tekens

  • Documenten met veel foto's of afbeeldingen en weinig tekens

  • Documenten met tekens op een achtergrond met patroon

  • Documenten met tekens afgedrukt in verschillende richtingen, zoals tekeningen

  • Documenten met alleen hoofdletters

  • Documenten met handgeschreven tekens

  • Documenten met vage tekens

  • Documenten met vervaagde tekens

 • Voor foto's

  Afbeeldingen worden gedraaid in overeenstemming met de manier waarop het gezicht van een persoon op een foto is georiënteerd.

  Als het niet om een foto van een persoon gaat, zoals een landschapsfoto, dan worden de beelden niet gedraaid.

Indien u een document scant in een richting die moeilijk te bepalen is, volg dan de onderstaande procedure om de instelling te wijzigen zodat de richting van de afbeeldingen niet automatisch wordt gecorrigeerd.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Selecteer een andere optie dan de hieronder genoemde opties voor [Rotatie] in [Scaninstellingen].

  • [Automatisch]

  • [Automatisch (via gezichtsdetectie)]

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Selecteer een andere optie dan de hieronder genoemde opties voor [Rotatie] in [Scaninstellingen].

  • [Automatisch]

  • [Automatisch (via gezichtsdetectie)]