De gescande afbeelding kan niet worden aangemaakt zoals u in de scaninstellingen hebt ingesteld

Als bij het scannen met de ScanSnap de gescande afbeelding niet kan worden gemaakt zoals u in de scaninstellingen hebt ingesteld, controleert u het volgende:

Weet u zeker dat u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd?

Als u bij het scannen van een document een verkeerd profiel selecteert, wordt het scannen niet uitgevoerd met de verwachte scaninstellingen.

Controleer op het startscherm op het aanraakscherm of u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd.

Controleer in het scanvenster van ScanSnap Home, of u het juiste profiel dat u wilt gebruiken voor het scannen, hebt geselecteerd.

Het documenttype voor het gescande document is mogelijk onjuist gedetecteerd

Wanneer u een document scant met een profiel dat is geconfigureerd om automatisch een documenttype te detecteren, kan het documenttype voor het gescande document onjuist worden gedetecteerd.

Selecteer een geschikt documenttype voor [Detectie documenttype] in het venster [Profielen bewerken] en voer een scan uit.

TIP