De titel is niet geëxtraheerd/de titel lijkt anders dan die op het document

Wanneer u een scan uitvoert en de tekst in de titel wordt niet correct geëxtraheerd, controleert u het volgende:

Hebt u de taal die in het document wordt gebruikt ingesteld in plaats van [Automatisch] voor de taalinstelling in [Titel] in de scaninstellingen?

Stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt voor de taalinstelling in [Titel] in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Selecteer het tabblad [Titel] en stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt in plaats van [Automatisch] in te stellen.

Als het probleem aanhoudt, zelfs na het uitvoeren van bovenstaande acties, raadpleeg dan De titel van een inhoudgegevensrecord wijzigen en wijzig de titel handmatig.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Selecteer het tabblad [Titel] en stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt in plaats van [Automatisch] in te stellen.

Als het probleem aanhoudt, zelfs na het uitvoeren van bovenstaande acties, raadpleeg dan De titel van een inhoudgegevensrecord wijzigen en wijzig de titel handmatig.

 

Hebt u een document gescand met een titel die moeilijk te extraheren is?

Wanneer [Titel wordt automatisch gegenereerd] is geselecteerd voor [Titelformaat] in de scaninstellingen, wordt de titel geëxtraheerd uit een tekenreeks op een document.

Daarom is het mogelijk dat een titel niet wordt geëxtraheerd of dat een titel er anders uitziet dan die op een document wanneer u de volgende soorten documenten scant:

 • Documenten met veel foto's of afbeeldingen en weinig tekens

 • Documenten met tekens op een patroonachtergrond of een achtergrond met kleurverloop

 • Documenten waarvan de afstand tussen lijnen of tekens extreem smal is of waar tekens elkaar overlappen

 • Documenten met veel onderstreepte of omrande tekens

 • Documenten met handgeschreven tekens

 • Documenten met vage tekens

 • Documenten met vervaagde tekens

 • Documenten met een titel die randen of illustraties heeft

 • Documenten met minder ruimte dan één regel van een zin boven en onder een titel

 • Documenten met de titel die tekens in verschillende grootten bevat

 • Documenten waarin alle tekengrootten gelijk zijn

 • Documenten met een titel die in een andere dan een horizontale richting is geschreven

 • Documenten met meerdere titels

 • Documenten met meerdere data

 • Documenten met tekens in de kop- of voettekst

Als een titel op de gescande afbeelding niet wordt geëxtraheerd of als een titel anders lijkt dan die op het document, raadpleeg dan De titel van een inhoudgegevensrecord wijzigen en wijzig de titel handmatig.