Tekst op een afbeelding wordt niet correct herkend

Wanneer u een scan uitvoert met de ScanSnap en de tekst op een afbeelding wordt niet goed herkend, controleert u het volgende:

Hebt u de taal die in het document wordt gebruikt ingesteld voor de taalinstelling in de scaninstellingen?

Stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt in plaats van [Automatisch] in te stellen voor de taalinstelling in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Selecteer het tabblad [Titel] en het tabblad [Bestandsnaam] en stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt in plaats van [Automatisch] in te stellen.

  Als u een profiel selecteert dat is geconfigureerd om een koppeling met een clouddienst tot stand te brengen door ScanSnap Cloud te gebruiken, selecteert u het tabblad [Bestandsindeling] in plaats van het tabblad [Titel] en het tabblad [Bestandsnaam] en stelt u dezelfde taal in als de taal die wordt gebruikt voor het document.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de knop [Gedetailleerde instellingen] in [Scaninstellingen] om het venster [Gedetailleerde instellingen] weer te geven.

 5. Selecteer het tabblad [Titel] en het tabblad [Bestandsnaam] en stel dezelfde taal in als de taal die in het document wordt gebruikt in plaats van [Automatisch] in te stellen.

  Als u een profiel selecteert dat is geconfigureerd om een koppeling met een clouddienst tot stand te brengen door ScanSnap Cloud te gebruiken, selecteert u het tabblad [Bestandsindeling] in plaats van het tabblad [Titel] en het tabblad [Bestandsnaam] en stelt u dezelfde taal in als de taal die wordt gebruikt voor het document.

 

TIP
 • U kunt de opgeslagen gescande afbeeldingen opnieuw converteren naar doorzoekbare PDF-bestanden.

  Voor details, raadpleeg het volgende:

TIP