Gescande afbeeldingen kunnen niet in grijs worden aangemaakt

Wanneer een afbeelding van een met de ScanSnap gescand document niet in grijs kan worden aangemaakt, controleert u het volgende:

Hebt u [Automatisch] of [Grijs] geselecteerd voor de kleurmodus in de scaninstellingen?

Selecteer [Automatisch] of [Grijs] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

 2. Druk op het pictogram voor de instelling van de kleurmodus en selecteer [Automatisch] of [Grijs].

Wanneer een afbeelding in het grijs niet is aangemaakt met [Automatisch] geselecteerd voor de kleurmodus, selecteer dan [Grijs].

Merk op dat wanneer u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, de scaninstellingen, na het scannen, zullen terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Hebt u [Automatisch] of [Grijs] geselecteerd voor de kleurmodus in de scaninstellingen?

Selecteer [Automatisch] of [Grijs] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram van de kleurmodusinstelling en selecteer [Automatisch] of [Grijs].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram van de kleurmodusinstelling en selecteer [Automatisch] of [Grijs].

 

Wanneer een afbeelding in het grijs niet is aangemaakt met [Automatisch] geselecteerd voor de kleurmodus, selecteer dan [Grijs].

Merk op dat wanneer u de scaninstellingen in het scanvenster wijzigt en een document scant, de scaninstellingen, na het scannen, zullen terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.