Gescande afbeelding kan niet in kleur worden aangemaakt

Wanneer een afbeelding van een met de ScanSnap gescand document niet in kleur kan worden gemaakt, controleert u het volgende:

Hebt u [Automatisch] of [Kleur] geselecteerd voor de kleurmodus in de scaninstellingen?

Selecteer [Automatisch] of [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

 2. Druk op het pictogram voor de instelling van de kleurmodus en selecteer [Automatisch] of [Kleur].

Wanneer een afbeelding in kleur niet is aangemaakt met [Automatisch] geselecteerd voor de kleurmodus, selecteer dan [Kleur].

Merk op dat wanneer u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, de scaninstellingen, na het scannen, zullen terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Hebt u [Automatisch] of [Kleur] geselecteerd voor de kleurmodus in de scaninstellingen?

Selecteer [Automatisch] of [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor de instelling van de kleurmodus en selecteer [Automatisch] of [Kleur].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor de instelling van de kleurmodus en selecteer [Automatisch] of [Kleur].

 

Wanneer een afbeelding in kleur niet is aangemaakt met [Automatisch] geselecteerd voor de kleurmodus, selecteer dan [Kleur].

Merk op dat wanneer u de scaninstellingen in het scanvenster wijzigt en een document scant, de scaninstellingen, na het scannen, zullen terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Is de kleur die in het document wordt gebruikt vergelijkbaar met zwart?

Afbeeldingen van documenten met donkere kleuren die op zwart lijken (bijvoorbeeld donkergroen) kunnen worden gemaakt in zwart-wit of grijs.

Selecteer [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

 2. Druk op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

Als u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Selecteer [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

 

Als u de scaninstellingen in het scanvenster wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Hebben de documenten alleen kleur aan de randen?

Afbeeldingen van documenten die alleen binnen 16 mm van de randen kleur hebben, kunnen worden gemaakt in zwart-wit of in grijs.

Selecteer [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

 2. Druk op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

Als u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Selecteer [Kleur] voor de kleurmodus in de scaninstellingen in de volgende procedure:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op het pictogram voor het instellen van de kleurmodus en selecteer [Kleur].

 

Als u de scaninstellingen in het scanvenster wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.