De gescande afbeelding wordt gespreid over twee pagina's aangemaakt

Als er een dubbele pagina wordt gemaakt van een document dat is gescand met de ScanSnap, controleert u het volgende:

Wanneer u scant met [Handmatige scan] ingesteld in de instelling van de toevoermodus

Hebt u het vakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] aangevinkt in de scaninstellingen?

Als u een scan uitvoert met een ander profiel dan het profiel dat is gekoppeld aan een clouddienst door ScanSnap Cloud te gebruiken, schakelt u het selectievakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] in de volgende procedure uit en probeert u opnieuw te scannen.

Probeer opnieuw te scannen nadat u het selectievakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] in de volgende procedure hebt uitgeschakeld:

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  Klik op de knop [Optie] voor [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

 5. Schakel het selectievakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] uit.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  Klik op de knop [Optie] voor [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

 5. Schakel het selectievakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] uit.

 

Bij het scannen met de dragerfolie
Controleer ook het volgende bij het scannen met de dragerfolie:

Hebt u [Dubbelzijdig] geselecteerd in de scaninstellingen?

Wijzig de scaninstellingen in [Enkelzijdig] in de volgende procedure en scan de documenten opnieuw.

 1. Selecteer, op het aanraakscherm van de ScanSnap, het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen op het startscherm.

 2. Druk op het pictogram voor het instellen van de scanzijde en wijzig de scanzijde in [Enkelzijdig].

Als u de scaninstellingen op het aanraakscherm wijzigt en een document scant, zullen de scaninstellingen, na het scannen, terugkeren naar de instellingen van voor de wijzigingen. Wanneer u altijd documenten wilt scannen met dezelfde instellingen, moeten de scaninstellingen als een profiel worden opgeslagen.

Hebt u [één afbeelding gespreid over twee pagina's] geselecteerd in de scaninstellingen?

Wijzig de instelling in [twee afzonderlijke afbeeldingen (voor en achter)] in de volgende procedure en scan de documenten opnieuw.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  Klik op de knop [Optie] voor [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

 5. Klik op de [Draagblad]-knop om het venster [Instellingen dragerfolie] weer te geven.

 6. Selecteer [twee afzonderlijke afbeeldingen (voor en achter)] voor [Opslaan als].

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer het profiel dat u gebruikt uit de lijst met profielen.

 3. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

  Klik op de knop [Optie] voor [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het venster [Toevoeroptie] weer te geven.

 5. Klik op de [Draagblad]-knop om het venster [Instellingen dragerfolie] weer te geven.

 6. Selecteer [twee afzonderlijke afbeeldingen (voor en achter)] voor [Opslaan als].