Er wordt een bericht weergegeven dat aangeeft dat het herkenningsproces niet kan worden uitgevoerd wanneer u afbeeldingen omzet in doorzoekbare PDF-bestanden

Wanneer u afbeeldingen in doorzoekbare PDF-bestanden hebt geconverteerd met het selectievakje [Tekstinformatie insluiten in een pdf-bestand] ingeschakeld en een bericht wordt weergegeven met de melding "Kan het herkenningsproces niet uitvoeren.", controleert u het volgende:

De computer die u gebruikt, heeft mogelijk onvoldoende geheugen

De fout "Kan het herkenningsproces niet uitvoeren." kan worden weergegeven wanneer de bestandsgrootte van gescande afbeeldingen die u in doorzoekbare PDF-bestanden hebt geconverteerd groter is dan de grootte die het geheugen van de computer kan verwerken.

Raadpleeg het volgende en verklein het PDF-bestand door een afbeelding in meerdere op te splitsen of door onnodige pagina's uit een afbeelding te verwijderen en converteer de afbeelding opnieuw naar een doorzoekbaar PDF-bestand.