De ScanSnap en een computer kunnen niet via een USB-kabel worden aangesloten

Als de ScanSnap en een computer niet via een USB-kabel kunnen worden aangesloten, controleert u het volgende:

1. Controleer de ScanSnap

Hebt u een profiel geselecteerd dat op een andere computer is aangemaakt of op dezelfde computer met een ander gebruikersaccount?

Als u een profiel hebt geselecteerd dat op een andere computer is gemaakt of op dezelfde computer met een ander gebruikersaccount, kunt u geen documenten scannen.

Voer het volgende uit om te controleren of het geselecteerde profiel is aangemaakt met uw gebruikersaccount op de computer die u gebruikt.

TIP
 • Als er slechts een profiel wordt weergegeven op het aanraakscherm, druk dan op Pijl omlaag om alle profielen weer te geven.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 3. Selecteer een profiel dat u wilt controleren in de lijst met profielen.

Wanneer [U kunt geen profielen bewerken die door andere gebruikers werden aangemaakt.] wordt weergegeven in het venster [Profielen bewerken], werd het profiel aangemaakt op een andere computer of op dezelfde computer maar via een andere gebruikersaccount.

Selecteer een profiel dat werd aangemaakt op de computer die u gebruikt en scan documenten.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Klik op Profielen bewerken om het venster [Profielen bewerken] weer te geven.

 3. Selecteer een profiel dat u wilt controleren in de lijst met profielen.

Wanneer [U kunt geen profielen bewerken die door andere gebruikers werden aangemaakt.] wordt weergegeven in het venster [Profielen bewerken], werd het profiel aangemaakt op een andere computer of op dezelfde computer maar via een andere gebruikersaccount.

Selecteer een profiel dat werd aangemaakt op de computer die u gebruikt en scan documenten.

 

TIP
 • Om alleen profielen weer te geven (die werden aangemaakt met de computer die met de ScanSnap verbonden is) op het aanraakscherm, selecteert u [Geselecteerde gebruiker] of [Verbonden gebruiker] voor [Weergave van profielen] op het scherm [Scanner-instellingen] dat kan worden weergegeven na het weergeven van het scherm [Instellingen],

  Voor details, raadpleeg Gebruikers wijzigen om de eigen profielen van de gebruiker weer te geven.

Is [Automatisch] opgegeven voor de USB-instelling van de ScanSnap?

Als [Automatisch] is opgegeven voor de USB-instelling van de ScanSnap, kan de verbinding tussen de ScanSnap en een computer mogelijk niet tot stand worden gebracht.

Wijzig de USB-instelling voor de ScanSnap in [USB 2.0] in de volgende procedure:

 1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.

 2. Druk op Scannerinstellingen om het scherm [Scannerinstellingen] weer te geven.

 3. Druk op [USB] en selecteer [USB 2.0].

2. Controleer de computer

Hebt u de ScanSnap die u gebruikt geselecteerd in de lijst [Selecteer een scanner] in ScanSnap Home?

Zorg ervoor dat de ScanSnap die u gebruikt is geselecteerd in de lijst [Selecteer een scanner] in de volgende procedure.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Controleer of de ScanSnap die u gebruikt, wordt weergegeven in [Selecteer een scanner].

  Als een andere ScanSnap-eenheid is geselecteerd, selecteert u de ScanSnap die u gebruikt.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan het hoofdvenster van ScanSnap Home om het scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Controleer of de ScanSnap die u gebruikt, wordt weergegeven in [Selecteer een scanner].

  Als een andere ScanSnap-eenheid is geselecteerd, selecteert u de ScanSnap die u gebruikt.

 

Een USB-kabel wordt mogelijk niet correct herkend

Controleer het volgende:

 • Wanneer u een USB-hub gebruikt, sluit de ScanSnap dan rechtstreeks aan op de computer met een USB-kabel en scan documenten

 • Of de ScanSnap een scan kan uitvoeren nadat deze is aangesloten op een andere USB-poort op de computer

 • Of u documenten kunt scannen nadat de USB-kabel meerdere keren van de ScanSnap en de computer is ontkoppeld en aangesloten

 • Of een USB-kabel een probleem heeft, zoals schade aan het USB-aansluitdeel of het kabeldeel

 • Of een USB-kabel wordt gebruikt die met de ScanSnap is meegeleverd

Er kunnen fouten optreden met het ScanSnap-stuurprogramma (Windows)

Gebruik het herstelprogramma in de volgende procedure om de verbindingsstatus van de ScanSnap te herstellen.

 1. Geef het hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.

 3. Selecteer de ScanSnap die u gebruikt uit de lijst met ScanSnap-toestellen in [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner].

  TIP
  • Het tabblad [Scanner] kan worden weergegeven via het menu ScanSnap Home, dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop op het ScanSnap Home-pictogram in het meldingsgedeelte van de taakbalk klikt.

   Voor details over ScanSnap Home-menu's, raadpleeg ScanSnap Home-pictogram en ScanSnap Home-menu's.

 4. Klik op de knop [Herstellen] en volg het bericht dat verschijnt om het probleem op te lossen.

Wordt een map die ScanSnap Home gebruikt, bewaakt door beveiligingssoftware? (Windows)

Als u beveiligingssoftware gebruikt, configureer de instellingen dan zo dat de volgende bestanden en mappen niet worden bewaakt.

Bestanden die niet door beveiligingssoftware mogen worden bewaakt
 • PfuSsMon.exe

 • PfuSshImgProc.exe

 • PfuSshImgMonitor.exe

 • SshRegister.exe

Mappen die niet mogen worden bewaakt door beveiligingssoftware
 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\ScanSnap Home

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\MULTIPROCESSTEMP

 • C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Temp\SSRawData

 • C:\Program Files\PFU\ScanSnap\Home (32-bit besturingssysteem)

 • C:\Program Files (x86)\PFU\ScanSnap\Home (64-bit besturingssysteem)

Raadpleeg de handleiding van de beveiligingssoftware die u gebruikt voor meer informatie over het configureren van de instellingen van de beveiligingssoftware.

Is een ander ScanSnap-eenheid aangesloten op de computer via een USB-kabel?

Als u nog een ScanSnap-eenheid via een USB-kabel op een computer aansluit terwijl er al een ScanSnap-eenheid via een USB-kabel op de computer is aangesloten, kan de ScanSnap die u hebt aangesloten niet worden herkend door ScanSnap Home.

Schakel de ScanSnap-eenheid uit die niet wordt gebruikt.

TIP
 • Wanneer de opstartmodus van ScanSnap iX1600, iX1500 of iX1300 is ingesteld op [Snel], wordt de ScanSnap niet uitgeschakeld, zelfs niet als u de ADF-papierbaan (afdekking) sluit. Trek de stekker uit het stopcontact.

Als het probleem aanhoudt, start de computer dan opnieuw op en kijk of het probleem is opgelost.

Als het probleem echter nog steeds bestaat, raadpleeg dan Vragen over problemen met ScanSnap Home en neem contact op met de verdeler/dealer waar u dit product gekocht hebt.

TIP
 • In plaats van een USB-verbinding, kunt u de ScanSnap ook met en een computer verbinden via Wifi. Voor details, raadpleeg Wifi-instellingen.

  In plaats van een USB-verbinding, kunt u de ScanSnap ook met en een computer verbinden via Wifi. Voor details, raadpleeg Wifi-instellingen.