De batterij van de computer raakt snel leeg

Als de batterij van de computer snel leeg raakt wanneer de ScanSnap via een USB-kabel op de computer is aangesloten, controleert u het volgende: Als de batterij van de computer snel leeg raakt wanneer de ScanSnap via een USB-busstroomkabel op de computer is aangesloten, controleert u het volgende:

Brandt de batterij-indicator op de ScanSnap oranje?

Wanneer de ScanSnap via een USB-kabel op de computer is aangesloten en wordt opgeladen, raakt de batterij van de computer snel leeg.

Koppel de USB-kabel los van de computer wanneer de ScanSnap niet hoeft te worden opgeladen omdat deze niet in gebruik is.

Is de ScanSnap ingeschakeld zelfs nadat de computer in de slaapstand is gezet?

Een computer kan stroom blijven leveren, zelfs in de slaapstand, als de ScanSnap op de computer is aangesloten via een USB-busstroomkabel, afhankelijk van de computer.

Wanneer u de ScanSnap niet gebruikt, sluit u de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap of haalt u de USB-busstroomkabel uit de computer.

Een computer kan stroom blijven leveren, zelfs in de slaapstand, als de ScanSnap via een USB-kabel op de computer is aangesloten, afhankelijk van de computer.

Als u de ScanSnap niet gebruikt, sluit u de toevoergeleider van de ScanSnap, of koppelt u de USB-kabel los van de computer.