De (drager)folie wordt niet soepel ingevoerd/Als een papierstoring optreedt

Als de (drager)folie niet soepel wordt ingevoerd of als er een papierstoring optreedt, controleert u het volgende:

Hebt u de (drager)folie juist in de ScanSnap geladen?

Laad de (drager)folie op de juiste manier.

De (drager)folie moet correct in de handmatige toevoer worden geplaatst om een scan uit te voeren.

Voor details over het laden van de (drager)folie, raadpleeg Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat (met de dragerfolie).

Voor details over het laden van de (drager)folie, raadpleeg Documenten scannen die groter zijn dan A4- of Letter-formaat.

Hebt u dik papier in de (drager)folie geplaatst?

Er is een limiet aan de dikte van het papier dat met de (drager)folie kan worden gescand. Het scannen van een (drager)folie met een papier dat deze limiet overschrijdt, kan de (drager)folie beschadigen of een papierstoring veroorzaken.

Raadpleeg Documenten die kunnen worden gescand met de ScanSnap voor meer informatie over de papierdikte die kan worden gescand met de (drager)folie.

Is de rollenset versleten?

Vervang de rollenset als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Op het aanraakscherm van de ScanSnap wordt op Instellingen op het startscherm een melding weergegeven om de rollenset te vervangen.

 • Er is een jaar voorbij sinds u de rollenset in gebruik nam.

Zie De rollenset vervangen voor meer informatie over het vervangen van de rollenset.

Vervang de rollenset.

Voor details, raadpleeg De rollenset vervangen.

Is de rollenset vuil?

Maak de rollenset schoon.

Voor details over het reinigen, raadpleeg Regelmatig onderhoud.

Voor details over het reinigen, raadpleeg De ScanSnap reinigen.

Bevinden er zich vreemde voorwerpen in de ScanSnap?

Voer volgende zaken uit:

 1. Verwijder het document uit de ADF-papierbaan (afdekking).

 2. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.

  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
  Het ADF-bovendeel openen
 3. Verwijder vreemde voorwerpen binnenin de ScanSnap.

 4. Sluit het bovendeel van de ADF.

  Sluit het ADF-bovendeel tot dit op zijn plaats klikt.

  Sluit het ADF-bovendeel samen met de stapelaar totdat deze vastklikt, hetgeen wordt aangegeven door een klikgeluid.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat het ADF-bovendeel volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

Wanneer het ADF-bovendeel gesloten is, komt het geluid van de draaiende roller naar buiten.

Laad documenten nadat het geluid stopt.

Is de (drager)folie vuil?

Voer een van de volgende zaken uit:

 • Maak de (drager)folie schoon.

  Voor details, raadpleeg De (drager)folie reinigen.

 • Plaats de (drager)folie terug.

  Voor details over het kopen van de (drager)folie, raadpleeg "Leveranciers van verbruiksartikelen/optionele onderdelen" in Klantenondersteuning.

Hebt u alleen de (drager)folie continu gescand?

Voer ongeveer 50 vel PPC-papier (gerecycled papier) in voordat u gaat scannen met de (drager)folie.

Het PPC-papier (recyclagepapier) kan leeg of bedrukt zijn.