ScanSnap Manager naar ScanSnap Home migreren

ScanSnap Home is een softwaretoepassing die niet alleen wordt gebruikt om een document te scannen, bekijken, bewerken, beheren en te zoeken naar een inhoudgegevensrecord of om de ScanSnap met een toepassing te koppelen, maar ook wordt gebruikt om te helpen bij het aanmaken en beheren van metagegevens met zijn leerfunctie.

Verwijder ScanSnap Manager die vooraf al op een computer is geïnstalleerd.

Merk ook op dat wanneer u ScanSnap Home op een computer installeert, de installatie van alle volgende softwaretoepassingen ongedaan wordt gemaakt.

 • ScanSnap Organizer

 • CardMinder

 • ScanSnap Receipt

 • ScanSnap Connect Application

 • ScanSnap Cloud

TIP

De procedure om de ScanSnap in te stellen is als volgt:

AANDACHT
 • Verbind de ScanSnap niet met de computer vóór het installeren van de software.

 1. De software downloaden

 2. De software installeren/Verbinden van ScanSnap

21 De software downloaden

Download de software op uw computer of mobiele apparaat van hier.

Download de software hier op uw computer.

Om de ScanSnap in te stellen met een mobiel apparaat, raadpleeg De ScanSnap gebruiken met een mobiel apparaat.

 • Wanneer uw computer met het internet is verbonden

  Klik op [Installatieprogramma downloaden] om de software te downloaden.

 • Wanneer uw computer niet verbonden is met het internet

  Klik, op een andere computer die met het internet verbonden is, op [Offline-installatieprogramma] om de software vooraf te downloaden.

  Kopieer de gedownloade software naar uw computer.

Om de ScanSnap in te stellen met een mobiel apparaat, raadpleeg De ScanSnap gebruiken met een mobiel apparaat.

De ScanSnap-software downloaden
32 De software installeren/Verbinden van ScanSnap
 1. Open het installatieprogramma dat u op uw computer hebt opgeslagen.

 2. Wanneer het venster [ScanSnap Home Setup] (Welkom bij ScanSnap Home Setup) wordt weergegeven, klik dan op de knop [Volgende] om te beginnen met het installeren van de software.

  Volg de instructies om de software te installeren.

  Welkom bij ScanSnap Home Setup
 3. Het venster voor het selecteren van een model dat verbonden moet worden, wordt na het voltooien van de installatie weergegeven, selecteer een ScanSnap-model dat u wilt verbinden en druk daarna op de knop [Configuratie starten].

  Selecteer een te verbinden scanner en start de configuratie
 4. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbind ScanSnap met uw computer) wordt weergegeven, volg dan de instructies in het venster om de ScanSnap via een USB-kabel met de computer te verbinden en klik op de knop [Volgende].

  • Gebruik geen andere kabel dan deze die werd bijgeleverd om de ScanSnap te verbinden. Andere kabels gebruiken kan een storing van de scanner veroorzaken.

  TIP
  • Wanneer u geen USB-kabel op een computer kunt aansluiten, klikt u op [Configureren zonder de USB-kabel] dat wordt weergegeven links onderaan in het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbind ScanSnap met uw computer) en volgt u de instructies in het venster voor het verbinden van de ScanSnap met de computer via wifi.

   De standaard scannernaam van de ScanSnap is "ModelNaam-<Serienr.>".

   Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet u de computer en de ScanSnap met hetzelfde draadloos toegangspunt verbinden.

  TIP
  • Wanneer u geen USB-kabel op een computer kunt aansluiten, klikt u op [Configureren zonder de USB-kabel] dat wordt weergegeven links onderaan in het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbind ScanSnap met uw computer) en volgt u de instructies in het venster voor het verbinden van de ScanSnap met de computer via wifi.

 5. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Hoe ScanSnap verbinden) wordt weergegeven, volg dan de instructies in het venster om de ScanSnap via een USB-kabel met de computer te verbinden en klik op de knop [Volgende].

  • Gebruik geen andere kabel dan deze die werd bijgeleverd om de ScanSnap te verbinden. Andere kabels gebruiken kan een storing van de scanner veroorzaken.

 6. Volg de instructies op het venster en open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om deze in te schakelen en klik vervolgens op de knop [Volgende].

  Inschakelen
  Inschakelen
  Inschakelen
 7. Volg de instructies op het venster en houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze om in te schakelenen klik vervolgens op de knop [Volgende].

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
 8. Volg de instructies op het venster en open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om deze in te schakelen en klik vervolgens op de knop [Volgende].

  Inschakelen
  Inschakelen
 9. Volg de instructies in het venster en druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om deze in te schakelen en klik vervolgens op de knop [Volgende].

  Inschakelen
 10. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Selecteer een opstartmodus.) wordt weergegeven, selecteert u een opstartmodus en klikt u op de knop [Volgende].

 11. Wanneer het venster "Verbinding is voltooid" wordt weergegeven, klikt u op de knop [Volgende].

  Verbinding is voltooid
 12. Wanneer het venster "ScanSnap werd met succes verbonden." wordt weergegeven, klikt u op de knop [Voltooien].

  ScanSnap werd met succes verbonden
 13. Het venster om te controleren of de Wifi-instellingen voor de ScanSnap geconfigureerd moeten worden, wordt weergegeven.

  Wifi-verbinding
  AANDACHT
  • Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet de computer al verbonden zijn met het draadloos toegangspunt waarmee u de ScanSnap wilt verbinden.

  Klik op de [Ja]-knop.

  Wanneer de wizard configuratie draadloos netwerk wordt weergegeven, volg dan de instructies in het venster om de ScanSnap te verbinden met een draadloos toegangspunt.

  Verbinding met USB-kabel

  Klik op de [Nee]-knop.

  De Wifi-instellingen voor de ScanSnap kunnen later geconfigureerd worden.

  Voor details, raadpleeg De ScanSnap en de computer verbinden via een opgegeven draadloos toegangspunt.

  Voor details, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

 14. Wanneer het venster [Configuratie draadloos netwerk ScanSnap] wordt weergegeven, selecteer dan om de Wifi-instellingen voor de ScanSnap te configureren.

  Wifi-verbinding
  AANDACHT
  • Om de ScanSnap en een computer te verbinden via Wifi, moet de computer al verbonden zijn met het draadloos toegangspunt waarmee u de ScanSnap wilt verbinden.

  Klik op de knop [Nu configuratie].

  Wanneer de wizard configuratie draadloos netwerk wordt weergegeven, volg dan de instructies in het venster om de ScanSnap te verbinden met een draadloos toegangspunt.

  Verbinding met USB-kabel

  Klik op de knop [Later].

  De Wifi-instellingen voor de ScanSnap kunnen later geconfigureerd worden.

  Voor details, raadpleeg De wifi-instellingen configureren.

 15. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Laten we het gebruiken!) wordt weergegeven, controleert u de inhoud en klikt u op de knop [Sluiten].

  Wanneer de instructievideo verschijnt waarin het basisgebruik van ScanSnap Home wordt uitgelegd, klikt u op de knop [Starten] om de instructievideo te starten, indien nodig.

  TIP

  De tutorial kan op om het even welk moment later bekeken worden.

  Om de handleiding te bekijken, selecteert u [Help] [Tutorial] in het menu.

  De tutorial kan op om het even welk moment later bekeken worden.

  Om de zelfstudie te bekijken, selecteert u [Help] [Tutorial] op de menubalk.

   

Wanneer de ScanSnap correct verbonden is, wordt de scannernaam van de verbonden ScanSnap weergegeven in [Selecteer een scanner] in de Scanvenster.

Het scanvenster verschijnt wanneer u op de [Scan]-knop klikt boven aan het Hoofdvenster van ScanSnap Home.

De scanner controleren
De scanner controleren

Het venster varieert afhankelijk van de aan te sluiten ScanSnap.

Met ScanSnap Home kunt u uw favoriete scaninstellingen voor de ScanSnap registreren als een profiel (1).

Standaard zijn meerdere gebruiksvriendelijke profielen beschikbaar. Voor details, raadpleeg Wat is een profiel?.

Profielen worden zowel op het aanraakscherm van de ScanSnap als in het scanvenster van ScanSnap Home weergegeven.

Op het aanraakscherm van de ScanSnap of in het scanvenster van ScanSnap Home selecteert u een profiel en drukt u op de [Scan]-knop om een scan uit te voeren.

Selecteer in het scanvenster een profiel en klik op de [Scan]-knop om een scan uit te voeren.

TIP