Een gebruikersnaam en een pictogramkleur voor uw computer instellen

Een gebruikerspictogram, gebruikersnaam en een kleur voor profielpictogrammen die worden weergegeven op het aanraakscherm en in het scanvenster kunnen worden ingesteld voor elke computer waarop een licentie voor ScanSnap Home is geactiveerd. Een gebruikerspictogram, gebruikersnaam en een kleur voor profielpictogrammen die in het scanvenster worden weergegeven, kunnen worden ingesteld voor elke computer waarop een licentie voor ScanSnap Home is geactiveerd.

TIP
 • Als een computer wordt gebruikt door andere gebruikers die hun accounts gebruiken voor toegang tot de ScanSnap, kan elke gebruiker een gebruikersnaam of een kleur voor profielpictogrammen voor zijn account instellen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. In [Gebruikersinstelling] op het tabblad [Account] kunt u het ontwerp instellen voor een gebruikerspictogram, een gebruikersnaam voor uw computer en een kleur voor profielpictogrammen die worden weergegeven op het aanraakscherm en in het Scanvenster. In [Gebruikersinstelling] op het tabblad [Account] kunt u het ontwerp instellen voor een gebruikerspictogram, een gebruikersnaam voor uw computer en een kleur voor profielpictogrammen die worden weergegeven in het Scanvenster.
  • Gebruikerspictogram

   Selecteer het ontwerp voor een pictogram in het venster [Pictogramselectie] dat verschijnt wanneer u op het gebruikerspictogram klikt.

  • Gebruikersnaam

   Voer de gebruikersnaam voor uw computer in (die wordt weergegeven op het aanraakscherm en in het scanvenster) binnen 30 tekens.

   Voer de gebruikersnaam voor uw computer in (die in het scanvenster wordt weergegeven) binnen 30 tekens.

  • Kleur

   Stel een kleur in voor een gebruikerspictogram en profielpictogrammen.

  • Selectievakje [Toon een bericht dat aangeeft dat dezelfde gebruikersnaam reeds is gebruikt]

   Schakel dit selectievakje in om een bericht weer te geven als een gebruikersnaam die is ingesteld in [Gebruikersnaam] en een gebruikersnaam van een computer die eerder is verbonden met de ScanSnap die u gebruikt, hetzelfde zijn.

  TIP
  • Er wordt een standaardgebruikersnaam ingesteld wanneer de ScanSnap voor de eerste keer met een computer wordt verbonden, in de indeling aanmeldingsgebruikersnaam@computernaam.

  • Als een gebruikersnaam apparaatafhankelijke tekens bevat, kunnen deze onleesbaar worden.

 4. Klik op de [OK]-knop om het venster met voorkeuren te sluiten.

De kleur voor profielpictogrammen die in de profiellijst op het aanraakscherm en in het scanvenster worden weergegeven, wordt gewijzigd.

De locaties waar een gebruikersnaam en gebruikerspictogram worden weergegeven, zijn afhankelijk van de instelling voor [Weergave van profielen] in het scherm [Scanner-instellingen] dat kan worden weergegeven na weergave van het scherm [Instellingen] op het aanraakscherm.

 • Wanneer [Geselecteerde gebruiker] is ingesteld voor [Weergave van profielen]

  In de volgende gevallen worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram boven aan het startscherm op het aanraakscherm weergegeven.

  • [Verbinding toegangspunt] of [Directe verbinding] is ingesteld voor [Wi-Fi verbindingsmodus] in [Wi-Fi instellingen] in de [Instellingen] op het aanraakscherm

  • Er bestaan twee of meer geschiedenisrecords van gebruikers die eerder computers hebben gebruikt om verbinding te maken met de ScanSnap

 • Wanneer [Alle gebruikers] is ingesteld voor [Weergave van profielen]

  Er worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram weergegeven op de [Scan]-knop als een profielpictogram (dat is geselecteerd in de lijst met profielen in het startscherm op het aanraakscherm en in het scanvenster) wordt ingedrukt op het aanraakscherm of als er opnieuw op wordt geklikt in het scanvenster.

De kleur van de profielpictogrammen in de lijst met profielen in het scanvenster verandert.

Er worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram weergegeven op de [Scan]-knop als er opnieuw op een profiel (dat in de lijst met profielen is geselecteerd) in het scanvenster wordt geklikt.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. In [Gebruikersinstelling] op het tabblad [Account] kunt u het ontwerp instellen voor een gebruikerspictogram, een gebruikersnaam voor uw computer en een kleur voor profielpictogrammen die worden weergegeven op het aanraakscherm en in het Scanvenster. In [Gebruikersinstelling] op het tabblad [Account] kunt u het ontwerp instellen voor een gebruikerspictogram, een gebruikersnaam voor uw computer en een kleur voor profielpictogrammen die worden weergegeven in het Scanvenster.
  • Gebruikerspictogram

   Selecteer het ontwerp voor een pictogram in het venster [Pictogramselectie] dat verschijnt wanneer u op het gebruikerspictogram klikt.

  • Gebruikersnaam

   Voer de gebruikersnaam voor uw computer in (die wordt weergegeven op het aanraakscherm en in het scanvenster) binnen 30 tekens.

   Voer de gebruikersnaam voor uw computer in (die in het scanvenster wordt weergegeven) binnen 30 tekens.

  • Kleur

   Stel een kleur in voor een gebruikerspictogram en profielpictogrammen.

  • Selectievakje [Toon een bericht dat aangeeft dat dezelfde gebruikersnaam reeds is gebruikt]

   Schakel dit selectievakje in om een bericht weer te geven als een gebruikersnaam die is ingesteld in [Gebruikersnaam] en een gebruikersnaam van een computer die eerder is verbonden met de ScanSnap die u gebruikt, hetzelfde zijn.

  TIP
  • Er wordt een standaardgebruikersnaam ingesteld wanneer de ScanSnap voor de eerste keer met een computer wordt verbonden, in de indeling aanmeldingsgebruikersnaam@computernaam.

  • Als een gebruikersnaam apparaatafhankelijke tekens bevat, kunnen deze onleesbaar worden.

 4. Klik op Sluiten bovenaan in het venster om het venster met voorkeuren te sluiten.

De kleur voor profielpictogrammen die in de profiellijst op het aanraakscherm en in het scanvenster worden weergegeven, wordt gewijzigd.

De locaties waar een gebruikersnaam en gebruikerspictogram worden weergegeven, zijn afhankelijk van de instelling voor [Weergave van profielen] in het scherm [Scanner-instellingen] dat kan worden weergegeven na weergave van het scherm [Instellingen] op het aanraakscherm.

 • Wanneer [Geselecteerde gebruiker] is ingesteld voor [Weergave van profielen]

  In de volgende gevallen worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram boven aan het startscherm op het aanraakscherm weergegeven.

  • [Verbinding toegangspunt] of [Directe verbinding] is ingesteld voor [Wi-Fi verbindingsmodus] in [Wi-Fi instellingen] in de [Instellingen] op het aanraakscherm

  • Er bestaan twee of meer geschiedenisrecords van gebruikers die eerder computers hebben gebruikt om verbinding te maken met de ScanSnap

 • Wanneer [Alle gebruikers] is ingesteld voor [Weergave van profielen]

  Er worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram weergegeven op de [Scan]-knop als een profielpictogram (dat is geselecteerd in de lijst met profielen in het startscherm op het aanraakscherm en in het scanvenster) wordt ingedrukt op het aanraakscherm of als er opnieuw op wordt geklikt in het scanvenster.

De kleur van de profielpictogrammen in de lijst met profielen in het scanvenster verandert.

Er worden een gebruikersnaam en een gebruikerspictogram weergegeven op de [Scan]-knop als er opnieuw op een profiel (dat in de lijst met profielen is geselecteerd) in het scanvenster wordt geklikt.