De opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home] wijzigen

Wijzig de opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home] in ScanSnap Home. De map [ScanSnap Home] wordt weergegeven onder de map [PC] in de mappenlijstweergave van het hoofdvenster.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Klik in het tabblad [Algemeen] op de knop [Wijzigen] voor [ScanSnap Home-map].
 4. Selecteer in het venster [Wijzig de map] een map waarnaar u wilt overschakelen en klik op de knop [Map selecteren].

  Wanneer u alle bestanden in de map [ScanSnap Home] verplaatst naar de nieuwe doelmap, selecteert u [Verplaatsen] in het venster voor een bericht dat verschijnt door op de knop [Map selecteren] te klikken.

  TIP
  • Er kan geen station worden geselecteerd als opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home].

  • Wanneer een bestand wordt overgedragen van de originele map naar de doelmap, waarin al een map of bestand met dezelfde naam staat, vinden de volgende acties plaats.

   • Wanneer er een map met dezelfde naam bestaat

    De mappen met dezelfde naam worden samengevoegd en inhoudgegevensrecords in de originele map worden overgedragen naar de doelmap.

   • Wanneer er een bestand met dezelfde naam bestaat

    Een serienummer met drie cijfers wordt aan de bestandsnaam van het bestand van de originele map gegeven. Het aantal cijfers verhoogt zoals noodzakelijk wanneer het serienummer langer wordt dan drie cijfers.

    Voorbeeld: bestandsnaam_001.xxx

   • Wanneer er een groot aantal mappen in de nieuwe doelmap staan, kan het enige tijd duren om de bestanden te importeren naar ScanSnap Home.

  • Wanneer u op de knop [Annuleren] drukt in het midden van het wijzigen van de opslaglocatie voor de [ScanSnap Home]-map, wanneer een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat de ScanSnap Home-map werd gewijzigd, wordt het importeren van de bestanden in de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home gestopt.

   Voer een van de volgende zaken uit:

   • Wanneer u geen bestanden van de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home importeert

    Wijzig de opslaglocatie voor de [ScanSnap Home]-map terug naar de vorige map.

   • Wanneer u bestanden van de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home importeert

    Voer volgende zaken uit:

    1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

     Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

    2. Selecteer [Weergave] in het menu [De geselecteerde map bijwerken] of [Vernieuw alle mappen].

    De bestanden in de nieuwe doelmap worden naar de [ScanSnap Home]-map geïmporteerd.

 5. Klik op de [OK]-knop om het venster met voorkeuren te sluiten.

De nieuwe opslaglocatie is ingesteld voor de map [ScanSnap Home] onder de map [PC] in de mappenlijstweergave.

Wijzig de opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home] in ScanSnap Home. De map [ScanSnap Home] wordt weergegeven onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave van het hoofdvenster.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Klik in het tabblad [Algemeen] op de knop [Wijzigen] voor [ScanSnap Home-map].
 4. Selecteer een nieuwe doelmap in het venster [Map selecteren] en klik op de [OK]-knop.

  Wanneer u alle bestanden in de map [ScanSnap Home] verplaatst naar de nieuwe doelmap, selecteert u [Verplaatsen] in het venster voor een bericht dat verschijnt door op de knop [OK] te klikken.

  TIP
  • Wanneer een bestand wordt overgedragen van de originele map naar de doelmap, waarin al een map of bestand met dezelfde naam staat, vinden de volgende acties plaats.

   • Wanneer er een map met dezelfde naam bestaat

    De mappen met dezelfde naam worden samengevoegd en inhoudgegevensrecords in de originele map worden overgedragen naar de doelmap.

   • Wanneer er een bestand met dezelfde naam bestaat

    Een serienummer met drie cijfers wordt aan de bestandsnaam van het bestand van de originele map gegeven. Het aantal cijfers verhoogt zoals noodzakelijk wanneer het serienummer langer wordt dan drie cijfers.

    Voorbeeld: bestandsnaam_001.xxx

   • Wanneer er een groot aantal mappen in de nieuwe doelmap staan, kan het enige tijd duren om de bestanden te importeren naar ScanSnap Home.

  • Wanneer u op de knop [Annuleren] drukt in het midden van het wijzigen van de opslaglocatie voor de [ScanSnap Home]-map, wanneer een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat de ScanSnap Home-map werd gewijzigd, wordt het importeren van de bestanden in de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home gestopt.

   Voer een van de volgende zaken uit:

   • Wanneer u geen bestanden van de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home importeert

    Wijzig de opslaglocatie voor de [ScanSnap Home]-map terug naar de vorige map.

   • Wanneer u bestanden van de nieuwe doelmap naar ScanSnap Home importeert

    Voer volgende zaken uit:

    1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

     Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    2. Selecteer [Weergave] op de menubalk [Vernieuw alle mappen] of [Vernieuwen].

    De bestanden in de nieuwe doelmap worden naar de [ScanSnap Home]-map geïmporteerd.

 5. Klik op Sluiten bovenaan in het venster om het venster met voorkeuren te sluiten.

De nieuwe opslaglocatie is ingesteld voor de map [ScanSnap Home] onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave.