Acties van ScanSnap Home opgeven

Acties opgeven wanneer de ScanSnap wordt ingeschakeld en wanneer een document wordt gescand.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Geef, in [Actie tijdens het scannen] op het tabblad [Algemeen], de acties op die worden uitgevoerd tijdens het scannen van documenten.
  • Selectievakje [Toon het scanvenster automatisch wanneer ScanSnap wordt ingeschakeld]

   Vink dit vakje aan om het scanvenster automatisch weer te geven wanneer de ScanSnap wordt ingeschakeld.

   Wanneer u echter een van de menu's weergeeft via het ScanSnap Home-pictogram in het meldingsgebied van de taakbalk, wordt het scanvenster niet weergegeven, zelfs niet als de ScanSnap is ingeschakeld.

  • Selectievakje [Toon de ScanSnap Home/Verkenner overeenkomstig de profielinstelling]

   Als u dit selectievakje inschakelt, wordt ScanSnap Home of Verkenner gestart, afhankelijk van de instellingen voor een profiel dat wordt gebruikt om een document te scannen.

  • Selectievakje [Toon het voortgangsvenster tijdens een scan]

   Als u dit vakje aanvinkt, zal het venster voor het weergeven van de voortgang van een scan (vanaf het moment dat het scannen van een document begint tot het moment dat de gescande afbeeldingen worden opgeslagen) worden weergegeven.

  • Selectievakje [De gebruiker verwittigen wanneer het opslaan van de gescande gegevens voltooid is]

   Vink dit vakje aan om een melding te krijgen over het documenttype, de naam van de map en de opslaglocatie en het aantal gescande bladen voor de gescande documenten na het voltooien van het scannen.

  • Selectievakje [De RAW-gegevens opslaan]

   Vink dit vakje aan om raw-gegevens aan te maken vóór het verwerken van een afbeelding, wanneer u een document scant en daarna de raw-gegevens gedurende twee weken opslaat.

   De raw-gegevens worden gebruikt voor het wijzigen van een documenttype voor de afbeelding waarvoor het documenttype automatisch werd gedetecteerd. Wanneer u een documenttype wijzigt, wordt de afbeelding opnieuw aangemaakt op basis van de raw-gegevens, overeenkomstig de instellingen voor het profiel dat werd gebruikt om documenten te scannen.

   Wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen van een profiel dat wordt gebruikt voor het scannen van een document, worden de raw-gegevens niet aangemaakt.

  • Selectievakje [De RAW-gegevens opslaan]

   Vink dit vakje aan om raw-gegevens aan te maken vóór het verwerken van een afbeelding, wanneer u een document scant en daarna de raw-gegevens gedurende twee weken opslaat.

   Wanneer [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen van een profiel dat wordt gebruikt voor het scannen van een document, worden de raw-gegevens niet aangemaakt.

 4. Klik op de [OK]-knop om het venster met voorkeuren te sluiten.

De acties wanneer documenten worden gescand worden ingesteld.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Geef, in [Actie tijdens het scannen] op het tabblad [Algemeen], de acties op die worden uitgevoerd tijdens het scannen van documenten.
  • Selectievakje [Toon het scanvenster automatisch wanneer ScanSnap wordt ingeschakeld]

   Vink dit vakje aan om het scanvenster automatisch weer te geven wanneer de ScanSnap wordt ingeschakeld.

  • Selectievakje [ScanSnap Home-pictogram op de menubalk weergeven]

   Schakel dit selectievakje in om het ScanSnap Home-pictogram op de menubalk weer te geven.

   Raadpleeg ScanSnap Home-pictogram en ScanSnap Home-menu's voor meer informatie over het ScanSnap Home-pictogram.

  • Selectievakje [De ScanSnap Home/Finder tonen overeenkomstig de profielinstelling]

   Als u dit selectievakje inschakelt, wordt ScanSnap Home of Finder gestart, afhankelijk van de instellingen voor een profiel dat wordt gebruikt om een document te scannen.

  • Selectievakje [Toon het voortgangsvenster tijdens een scan]

   Als u dit vakje aanvinkt, zal het venster voor het weergeven van de voortgang van een scan (vanaf het moment dat het scannen van een document begint tot het moment dat de gescande afbeeldingen worden opgeslagen) worden weergegeven.

  • Selectievakje [De gebruiker verwittigen wanneer het opslaan van de gescande gegevens voltooid is]

   Vink dit vakje aan om een melding te krijgen over het documenttype, de naam van de map en de opslaglocatie en het aantal gescande bladen voor de gescande documenten na het voltooien van het scannen.

  • Selectievakje [De RAW-gegevens opslaan]

   Vink dit vakje aan om raw-gegevens aan te maken vóór het verwerken van een afbeelding, wanneer u een document scant en daarna de raw-gegevens gedurende twee weken opslaat.

   De raw-gegevens worden gebruikt voor het wijzigen van een documenttype voor de afbeelding waarvoor het documenttype automatisch werd gedetecteerd. Wanneer u een documenttype wijzigt, wordt de afbeelding opnieuw aangemaakt op basis van de raw-gegevens, overeenkomstig de instellingen voor het profiel dat werd gebruikt om documenten te scannen.

   Wanneer [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen van een profiel dat wordt gebruikt voor het scannen van een document, worden de raw-gegevens niet aangemaakt.

  • Selectievakje [De RAW-gegevens opslaan]

   Vink dit vakje aan om raw-gegevens aan te maken vóór het verwerken van een afbeelding, wanneer u een document scant en daarna de raw-gegevens gedurende twee weken opslaat.

   Wanneer [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen van een profiel dat wordt gebruikt voor het scannen van een document, worden de raw-gegevens niet aangemaakt.

 4. Klik op Sluiten bovenaan in het venster om het venster met voorkeuren te sluiten.

De acties wanneer documenten worden gescand worden ingesteld.