Een actie opgeven voor het automatisch corrigeren van metagegevens

Correcties op items in de metagegevens van een op basis van een visitekaartje of ontvangstbewijs aangemaakte inhoudgegevensrecord kunnen automatisch worden toegepast op dezelfde items in de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer [Instellingen] in het menu [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Om de correcties aan de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords automatisch toe te passen net nadat u correcties hebt aangebracht in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord, schakelt u het selectievakje [Automatisch informatie van visitekaartje en ontvangstbewijs voor andere inhoudgegevensrecords corrigeren] in op het tabblad [Toegankelijkheid].

  Met het ingeschakelde selectievakje zullen, indien u handmatig correcties aanbrengt in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een visitekaartje of ontvangstbewijs, de correcties in de metagegevens automatisch worden toegepast op de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords.

  Wanneer bijvoorbeeld meerdere inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van visitekaartjes van hetzelfde bedrijf of ontvangstbewijzen van dezelfde leverancier worden beheerd in ScanSnap Home, worden correcties in de metagegevens voor een enkele inhoudgegevensrecord toegepast op de metagegevens voor alle inhoudgegevensrecords.

  Bij het aanbrengen van correcties in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een document dat u scant, worden de correcties niet alleen toegepast op de inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt op basis van documenten die u in de afgelopen twee weken hebt gescand, maar ook toegepast op inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt op basis van documenten die u vanaf nu gaat scannen.

  De items in de metagegevens die kunnen worden gecorrigeerd, zijn:

  • Voor visitekaartjes

   Bedrijf, adres, URL, e-mail adres na @

  • Voor ontvangstbewijzen

   Verkoper

 4. Klik op de [OK]-knop om het venster met voorkeuren te sluiten.

U hebt nu de instelling voltooid om aan te geven of de correcties moeten worden toegepast op de items in de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords wanneer u correcties aanbrengt in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een visitekaartje of ontvangstbewijs.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer [ScanSnap Home] op de menubalk [Voorkeuren] om het venster met voorkeuren weer te geven.
 3. Om de correcties aan de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords automatisch toe te passen net nadat u correcties hebt aangebracht in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord, schakelt u het selectievakje [Automatisch informatie van visitekaartje en ontvangstbewijs voor andere inhoudgegevensrecords corrigeren] in op het tabblad [Toegankelijkheid].

  Met het ingeschakelde selectievakje zullen, indien u handmatig correcties aanbrengt in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een visitekaartje of ontvangstbewijs, de correcties in de metagegevens automatisch worden toegepast op de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords.

  Wanneer bijvoorbeeld meerdere inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van visitekaartjes van hetzelfde bedrijf of ontvangstbewijzen van dezelfde leverancier worden beheerd in ScanSnap Home, worden correcties in de metagegevens voor een enkele inhoudgegevensrecord toegepast op de metagegevens voor alle inhoudgegevensrecords.

  Bij het aanbrengen van correcties in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een document dat u scant, worden de correcties niet alleen toegepast op de inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt op basis van documenten die u in de afgelopen twee weken hebt gescand, maar ook toegepast op inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt op basis van documenten die u vanaf nu gaat scannen.

  De items in de metagegevens die kunnen worden gecorrigeerd, zijn:

  • Voor visitekaartjes

   Bedrijf, adres, URL, e-mail adres na @

  • Voor ontvangstbewijzen

   Verkoper

 4. Klik op Sluiten bovenaan in het venster om het venster met voorkeuren te sluiten.

U hebt nu de instelling voltooid om aan te geven of de correcties moeten worden toegepast op de items in de metagegevens voor andere inhoudgegevensrecords wanneer u correcties aanbrengt in de metagegevens voor een inhoudgegevensrecord die is aangemaakt op basis van een visitekaartje of ontvangstbewijs.