Een toepassing selecteren die moet worden gebruikt na het scannen van documenten

Na het scannen van documenten met de ScanSnap, kunt u, in het snelmenu dat wordt weergegeven op de computer, een toepassing selecteren om een bepaalde actie uit te voeren op de gescande afbeeldingen.

 1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  Inschakelen
 2. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  TIP
  • Wanneer u wilt dat het document aan de voorzijde uit de ScanSnap komt of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar het document uit de ScanSnap komt, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
   De uitvoerbaan openen
  • Hoe het document uit het toestel komt, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
    Wanneer de uitvoerbaan open is
 3. Trek de stapelaar naar u toe.
  De stapelaar naar u toe trekken
 4. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar. Trek het verlengstuk uit.
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken en de stapelaar openen
  Het verlengstuk uittrekken
 5. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

  Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

  Het achtergrondvel plaatsen
 6. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   

 7. Selecteer [Snelmenu] in de lijst met profielen.
  TIP
 8. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap. Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) of plaats het document in de handmatige toevoer. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht. Plaats het document in het scangebied van de ScanSnap.

  Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

  De documenten laden
  De documenten laden
  De documenten laden

  Zorg ervoor dat de documenten in de ScanSnap worden gevoed en dat ze stevig vastgehouden worden.

  Het document invoegen
  Het document invoegen
  Het document plaatsen
  TIP
  TIP
  • De ScanSnap kan documenten van verschillende afmetingen scannen.

   Voor details over het laden van documenten, raadpleeg Een document scannen.

  • Bij het scannen van alle documenten tegelijkertijd (U-bochtscan)

   Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) en lijn de zijgeleiders uit met beiden randen van de documenten.

   Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenkant eerst, met de bovenkant naar u gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de eerste pagina zich bovenaan).

   De documenten laden

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

   De zijgeleiders aanpassen
   AANDACHT
   • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

    Anders kan het papier blokkeren.

    Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

    De documentsteunlip omhoog trekken
   • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

  • Tijdens het één voor één scannen van documenten (Retourscan)

   Plaats een document in de handmatige toevoer.

   Leg de voorzijde van een document (scanzijde) naar boven en plaats de bovenkant van het document recht in het midden van de handmatige toevoer.

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document invoegen
   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

 9. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van de documenten.

  Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
 10. Druk op de [Scan]-knop om het document te scannen. Druk op de [Scan]-knop om de documenten te scannen. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

  Als, na het voltooien van het scannen, het bericht "Plaats het volgende document." wordt weergegeven, kunt u doorgaan met scannen.

  Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

  Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

  AANDACHT
  • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van documenten. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

  • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg de documenten niet wanneer ze worden gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

 11. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
 12. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
 13. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

  Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

  Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   

  TIP
 14. Wanneer het snelmenu verschijnt, klikt u op het pictogram van een toepassing voor een gescande afbeelding waarop u een bepaalde actie wilt uitvoeren.
  Snelmenu
  Snelmenu

   

De toepassing die u hebt geselecteerd, voert een bepaalde actie uit, zoals het weergeven van de afbeeldingen die zijn gemaakt van het document dat u hebt gescand of het opslaan van de afbeeldingen in de map of clouddienst die u hebt opgegeven.

Voor details over het snelmenu, raadpleeg Snelmenu voor het selecteren van een toepassing om een bepaalde handeling uit te voeren.

TIP
 • U kunt een melding op uw computer ontvangen over het documenttype voor de inhoudgegevensrecords en de opslaglocatie voor de gescande afbeeldingen, nadat het scannen van documenten is voltooid.

  Voor details, raadpleeg Acties van ScanSnap Home opgeven.