Een document met lange pagina's scannen

Documenten met een lengte tot 3.000 mm (118,11 inch) kunnen worden gescand. Documenten met een lengte tot 863 mm (34 inch) kunnen worden gescand.

De lengte van een document dat kan worden gescand varieert afhankelijk van de instelling voor [Beeldkwaliteit] in de scaninstellingen en het aantal bits voor het besturingssysteem van de computer die u gebruikt.

De lengte van een document dat gescand kan worden varieert, afhankelijk van de instelling voor een [Beeldkwaliteit] voor de scaninstellingen.

Beeldkwaliteit (*1) Documentlengte
Automatisch
Voor 32-bit OS

863 mm (34 inch)

Voor 64-bit OS

3,000 mm (118.11 in.) (*1)(*2)

863 mm (34 inch)

Normaal
Beter
Best
Uitstekend (*2)(*3) 360 mm (14,17 inch)
*1:

Wanneer u een koppeling met een clouddienst tot stand brengt door ScanSnap Cloud te gebruiken, als [Normaal] of [Beter] is geselecteerd voor [Beeldkwaliteit] in de scaninstellingen, kunnen documenten met lange pagina's worden gescand.

Wanneer [Detecteert automatisch het documenttype als "Documenten", "Visitekaartjes", "Kwitanties" of "Foto's" en scant het document met de geschikte scaninstellingen] is geselecteerd voor [Detectie documenttype], zal het al dan niet kunnen scannen van documenten met lange pagina's afhankelijk zijn van de instelling voor [Beeldkwaliteit] op het tabblad [Documenten] in [Scaninstellingen]. De afbeeldingen die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand, worden opgeslagen als Documenten voor het documenttype, ongeacht de instelling in [Detectie documenttype] en het documenttype kan niet worden gewijzigd.

*1:*2:

Wanneer u een koppeling met een clouddienst tot stand brengt door ScanSnap Cloud te gebruiken, verschilt de documentlengte die kan worden gescand afhankelijk van de instelling die is ingesteld voor [Scanzijde] in de scaninstellingen.

 • Enkelzijdig: 1.726 mm (67,95 inch)

 • Enkelzijdig: 1.117 mm (43,98 inch)

 • Dubbelzijdig: 863 mm (33,98 inch)

Om slechts één zijde van een document te scannen, geeft u het documenttype op voor [Detectie documenttype] in de scaninstellingen. Als u de instelling selecteert om het documenttype automatisch te detecteren, worden beide zijden van een document gescand.

*2:*3:

Dit wordt niet weergegeven wanneer een profiel dat is gekoppeld aan een clouddienst door middel van ScanSnap Cloud is geselecteerd.

Bekijk hier in welke regio's ScanSnap Cloud gebruikt kan worden.

AANDACHT
 • Het scannen van documenten met lange pagina's is alleen beschikbaar voor U-bochtscan, waarbij een document in de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geladen en gescand.

  Voor details over documenten die gescand kunnen worden met U‑bochtscan, raadpleeg Documenten die kunnen worden gescand met de ScanSnap in de ScanSnap Help.

 1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  Inschakelen
 2. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) op de ScanSnap vast en open de klep om deze in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
 3. Trek de stapelaar naar u toe.
  De stapelaar naar u toe trekken
 4. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar. Trek het verlengstuk uit.
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken en de stapelaar openen
  Het verlengstuk uittrekken
 5. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   

 6. Selecteer, in de Startscherm op het aanraakscherm, een profiel uit de lijst met profielen. Selecteer een profiel in de lijst met profielen.

  U kunt een nieuw profiel aanmaken of de instellingen voor een profiel wijzigen, afhankelijk van het doel van het scannen van documenten.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  Voor details, raadpleeg De scaninstellingen in een profiel voor de ScanSnap configureren.

  TIP
  • Wanneer meerdere gebruikers een ScanSnap-toestel delen, moet u ervoor zorgen dat er geen profiel is geselecteerd dat met een andere computer werd gemaakt.

   U kunt omschakelen naar de lijst met profielen die alleen de profielen weergeeft die zijn gemaakt met de computer die de ScanSnap gebruikt.

   Voor details, raadpleeg Gebruikers wijzigen om de eigen profielen van de gebruiker weer te geven.

 7. Laad slechts één document in de ADF-papierbaan (afdekking). Laad slechts één document in de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap.

  Laad het document met de bedrukte zijde naar onder gericht en met de bovenkant eerst en met de achterkant naar u gericht. Houd het document met uw hand vast, zodat het niet uit de ADF-papierbaan (afdekking) valt.

  Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en de voorkant naar u toe. Houd het document met uw hand vast, zodat het niet uit de ADF-papierbaan (afdekking) valt.

  Een document laden
  Een document laden
  Een document laden
  Een document laden
  Een document laden
 8. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

  Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden.

  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

   Anders kan het papier blokkeren.

   Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

   De documentsteunlip omhoog trekken
  • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

 9. Houd de [Scan]-knop 3 seconden of langer ingedrukt in het startscherm op het aanraakscherm om de documenten te scannen. Houd de [Scan]-knop 3 seconden of langer ingedrukt totdat deze blauw knippert om het document te scannen. Houd de [Scan]-knop 3 seconden of langer ingedrukt totdat deze blauw knippert om het document te scannen.
  AANDACHT
  • Om door te gaan met scannen, laadt u het volgende document in de ScanSnap nadat het bericht "Laad het volgende document." wordt weergegeven op het aanraakscherm. Wanneer u het volgende document laadt terwijl "Bezig met scannen" wordt weergeven op het aanraakscherm, dan begint het scannen onmiddellijk, waardoor het document kan scheeftrekken tijdens het scannen.

   Als de documenten tijdens het scannen geplooid worden, kunnen de volgende problemen zich voordoen:

   • Delen van de gescande afbeelding blijken te ontbreken

   • Er staan schuine lijnen op de gescande afbeelding

   • De grootte van de gescande afbeelding is niet hetzelfde als deze van het document

   • Het papier blokkeert

  TIP
  • U kunt de toevoermethode wijzigen door op het pictogram instelling toevoermodus te drukken op het scherm, om te controleren of een scan verder gezet moet worden.

   Om meerdere vellen documenten te scannen, zoals kantoorpapier, wijzigt u de instelling van de toevoermodus in [Continue scan].

  AANDACHT
  • Geef steun aan het document om te voorkomen dat het scheef wordt ingevoerd wanneer u een document met lange pagina's scant. Het scheef invoeren van een document kan het document beschadigen.

   Ondersteuning van het document
 10. Druk op de knop [Voltooien]. In het venster van ScanSnap Home, waar het bericht "Laad het volgende document." wordt weergeven, klik op de knop [Scannen voltooien]. In het venster van ScanSnap Home, waar het bericht "Laad het volgende document." wordt weergegeven, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de [Scan]-knop op de ScanSnap om het scannen van het document te voltooien.

De afbeelding die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, wordt opgeslagen in de map die is opgegeven voor [Opslaan naar] in het profiel.

TIP