Afbeeldingen van gescande documenten opslaan in een map

Nadat u de afbeeldingen hebt gecontroleerd van de documenten die u met de ScanSnap hebt gescand, kunt u een bestandsnaam en een map opgeven als opslaglocatie en de afbeeldingen opslaan.

Zelfs een map die niet wordt weergegeven in de mappenlijstweergave in het Hoofdvenster van ScanSnap Home, kan worden opgegeven als opslaglocatie voor gescande afbeeldingen.

De gescande afbeeldingen worden opgeslagen als PDF- of JPEG-bestanden in de map die u hebt opgegeven.

 1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  Inschakelen
 2. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  TIP
  • Wanneer u wilt dat het document aan de voorzijde uit de ScanSnap komt of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar het document uit de ScanSnap komt, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
   De uitvoerbaan openen
  • Hoe het document uit het toestel komt, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
    Wanneer de uitvoerbaan open is
 3. Trek de stapelaar naar u toe.
  De stapelaar naar u toe trekken
 4. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar. Trek het verlengstuk uit.
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken en de stapelaar openen
  Het verlengstuk uittrekken
 5. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

  Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

  Het achtergrondvel plaatsen
 6. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   

 7. In het Startscherm op het aanraakscherm selecteert u [Scan to Folder] in de lijst met profielen. Selecteer [Scan to Folder] in de lijst met profielen.
  TIP
  • Wanneer meerdere gebruikers een ScanSnap-toestel delen, moet u ervoor zorgen dat er geen profiel is geselecteerd dat met een andere computer werd gemaakt.

   U kunt omschakelen naar de lijst met profielen die alleen de profielen weergeeft die zijn gemaakt met de computer die de ScanSnap gebruikt.

   Voor details, raadpleeg Gebruikers wijzigen om de eigen profielen van de gebruiker weer te geven.

  • Als u het huidige profiel wilt wijzigen om een map op te geven om een gescande afbeelding in op te slaan nadat u een document hebt gescand, selecteert u [Scan to Folder] voor [Verzenden naar] in het Venster [Profielen bewerken] van ScanSnap Home.

   Als u het huidige profiel wilt wijzigen om een map op te geven om een gescande afbeelding in op te slaan nadat u een document hebt gescand, selecteert u [Scan to Folder] voor [Verzenden naar] in het Venster [Profielen bewerken].

   Voor details, raadpleeg De instellingen voor een profiel wijzigen.

  • Als [Scan to Folder] niet wordt weergegeven in de lijst met profielen, maakt u een nieuw profiel in ScanSnap Home. Wanneer u een profiel aanmaakt, selecteert u [Scan to Folder] voor een sjabloonprofiel.

   Als [Scan to Folder] niet wordt weergegeven in de lijst met profielen, maakt u een nieuw profiel. Wanneer u een profiel aanmaakt, selecteert u [Scan to Folder] voor een sjabloonprofiel.

   Voor details, raadpleeg Een nieuw profiel aanmaken.

 8. Laad documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap. Plaats documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) of plaats een document in de handmatige toevoer Plaats een document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht. Plaats documenten in het scangebied van de ScanSnap.

  Laad een document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

  De documenten laden
  De documenten laden
  De documenten laden
  De documenten laden

  Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

  Een document invoegen
  Een document invoegen
  Het document plaatsen
  TIP
  TIP
  • De ScanSnap kan documenten van verschillende afmetingen scannen.

   Voor details over het laden van documenten, raadpleeg Een document scannen.

  • Bij het scannen van alle documenten tegelijkertijd (U-bochtscan)

   Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) en lijn de zijgeleiders uit met beiden randen van de documenten.

   Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenkant eerst, met de bovenkant naar u gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de eerste pagina zich bovenaan).

   De documenten laden

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

   De zijgeleiders aanpassen
   AANDACHT
   • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

    Anders kan het papier blokkeren.

    Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

    De documentsteunlip omhoog trekken
   • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

  • Tijdens het één voor één scannen van documenten (Retourscan)

   Plaats een document in de handmatige toevoer.

   Leg de voorzijde van een document (scanzijde) naar boven en plaats de bovenkant van het document recht in het midden van de handmatige toevoer.

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document invoegen
   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

 9. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van de documenten.

  Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden.

  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
  De zijgeleiders aanpassen
 10. Druk op de [Scan]-knop op het startscherm op het aanraakscherm om de documenten te scannen. Druk op de [Scan]-knop om het document te scannen. Druk op de [Scan]-knop om de documenten te scannen. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

  Als, na het voltooien van het scannen, het bericht "Laad het volgende document." wordt weergegeven, kunt u doorgaan met scannen.

  Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

  Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

  AANDACHT
  • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van documenten. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

  • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg de documenten niet wanneer ze worden gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

 11. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
 12. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
 13. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

  Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

  Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   

  TIP
 14. Geef een titel en opslaglocatie op voor het inhoudgegevensrecord wanneer de Venster [Scan to Folder] van ScanSnap Home wordt weergeven. Geef een titel en opslaglocatie op voor het inhoudgegevensrecord wanneer de Venster [Scan to Folder] van ScanSnap Home wordt weergeven.

  Wanneer Suggesties voor titels wordt weergegeven naast het invoerveld voor [Geef een titel op] of [Geef een doelmap op], kunt u een titel of een opslaglocatie selecteren uit de lijst die wordt weergegeven wanneer u klikt op Suggesties voor titels.

  TIP
  • In het venster [Scan to Folder] kunt u de oriëntatie van pagina's wijzigen, overbodige pagina's verwijderen of het viewervenster van ScanSnap Home weergeven om een afbeelding te bewerken voordat u deze opslaat.

  • De standaardmap die wordt weergegeven in [Geef een doelmap op] is de map die u hebt opgegeven voor [Opslaan naar] in het venster [Profielen bewerken].

  • Wanneer een map die niet in ScanSnap Home wordt beheerd, is opgegeven voor de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen, worden inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de documenten die u hebt gescand, niet weergegeven in de Lijstweergave inhoudgegevensrecord in het hoofdvenster.

  • In het venster [Scan to Folder] kunt u de oriëntatie van pagina's wijzigen of overbodige pagina's verwijderen.

  • De standaardmap die wordt weergegeven in [Geef een doelmap op] is de map die u hebt opgegeven voor [Opslaan naar] in het venster [Profielen bewerken].

  • Wanneer een map die niet in ScanSnap Home wordt beheerd, is opgegeven voor de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen, worden inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de documenten die u hebt gescand, niet weergegeven in de Lijstweergave inhoudgegevensrecord in het hoofdvenster.

   

  TIP
  • De standaardmap die wordt weergegeven in [Geef een doelmap op] is de map die u hebt opgegeven voor [Opslaan naar] in het venster [Profielen bewerken].

  • Wanneer een map die niet in ScanSnap Home wordt beheerd, is opgegeven voor de opslaglocatie voor gescande afbeeldingen, worden inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de documenten die u hebt gescand, niet weergegeven in de Lijstweergave inhoudgegevensrecord in het hoofdvenster.

 15. Klik op de knop [Opslaan].

De afbeeldingen die zijn gemaakt van het document dat u hebt gescand, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven.

Wanneer u voor de opslaglocatie een map opgeeft die wordt beheerd in ScanSnap Home, kan de opgeslagen afbeelding worden gecontroleerd in de lijstweergave inhoudgegevensrecord in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

TIP
 • Om inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van een document dat u hebt gescand niet weer te geven, selecteert u in de lijstweergave inhoudgegevensrecords in het hoofdvenster van ScanSnap Home de volgende instelling voor [Type] in [Opties beheren] in het venster [Profielen bewerken].

  Pc (Scannen naar bestand)

  Mac (scannen naar bestand)

   

 • Als u afbeeldingen die zijn gemaakt van de documenten die u hebt gescand altijd in dezelfde map opslaat, geeft u een map op om de gescande afbeeldingen op te slaan voor [Opslaan naar] in het venster [Profielen bewerken] en selecteert u [Geen (scannen naar bestand)] voor [Verzenden naar].

 • U kunt een melding op uw computer ontvangen over het documenttype voor de inhoudgegevensrecords en de opslaglocatie voor de gescande afbeeldingen, nadat het scannen van documenten is voltooid.

  Voor details, raadpleeg Acties van ScanSnap Home opgeven.