Dubbelzijdige visitekaartjes scannen

Scan de voorkant en vervolgens de achterkant van een dubbelzijdig visitekaartje met de ScanSnap om één inhoudgegevensrecord voor het visitekaartje te importeren.

 1. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
 2. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

   

 3. Selecteer [Visitekaartjes] in de lijst met profielen.
  TIP
  • Wanneer [Visitekaartjes] niet wordt weergegeven in de lijst met profielen, maakt u een nieuw profiel aan. Wanneer u een nieuw profiel aanmaakt, selecteert u [Visitekaartjes] als sjabloonprofiel.

   Voor details, raadpleeg Een nieuw profiel aanmaken.

 4. Selecteer een scanzijde voor een document.

  Wanneer het pictogram voor de instelling van de scanzijde dat rechts van de [Scan]-knop in het scanvenster wordt weergegeven Enkelzijdig is, selecteert u [Dubbelzijdig] in het venster [Zijde-instelling] dat wordt weergegeven wanneer u op het pictogram hebt geklikt.

 5. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de voorzijde van het document naar boven.
  AANDACHT
  • Als u een visitekaartje scant met de uitvoerbaan open, kan een papierstoring optreden en het visitekaartje beschadigen. Scan een visitekaartje met de uitvoerbaan gesloten.

   De uitvoerbaan sluiten
   De uitvoerbaan sluiten
  • Voeg één document per keer in. Wanneer u een dubbele scan uitvoert (er worden twee documenten tegelijk ingevoerd en gescand of er wordt een document ingevoerd terwijl een ander document in de ScanSnap wordt gescand) op een dubbelzijdig visitekaartje, kunnen de gescande afbeeldingen van het dubbelzijdige visitekaartje niet tot een enkele inhoudgegevensrecord worden gemaakt.

  TIP
  • Wanneer [Visitekaartje (90 x 55 mm, 55 x 90 mm)] is opgegeven als documentformaat in het profiel, dient u het document in te voeren terwijl u het tegen de linkerkant van het toevoergedeelte legt.

   Het document uitlijnen
   Het document uitlijnen
 6. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van de voorzijde van het document te starten.
 7. Wanneer "Draai het document om en voer het in." wordt weergegeven, draait u het document om en voert u het in de ScanSnap in.
 8. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.

De afbeelding die is gemaakt van de voor- en achterzijde van het document dat u hebt gescand, wordt opgeslagen als een enkele inhoudgegevensrecord in de map die is opgegeven voor [Opslaan naar] in het profiel.

TIP