De scaninstellingen voor ScanSnap Manager migreren als profiel

Wanneer ScanSnap Manager naar ScanSnap Home wordt gemigreerd, kunnen de scaninstellingen die voor ScanSnap Manager worden gebruikt, worden toegevoegd als een profiel dat voor ScanSnap Home wordt gebruikt.

Raadpleeg Scaninstellingen die kunnen worden gemigreerd naar ScanSnap Home voor meer informatie over de voorwaarden voor de scaninstellingen die kunnen worden gemigreerd en geconverteerd naar een profiel in ScanSnap Home.

TIP
 • De modellen waarvoor de scaninstellingen kunnen worden gemigreerd zijn:

  • ScanSnap iX1600

  • ScanSnap iX1500

  • ScanSnap iX1400

  • ScanSnap iX1300

  • ScanSnap iX500

  • ScanSnap iX100

  • ScanSnap S1300i

  • ScanSnap S1100i

  • ScanSnap S1100

 • ScanSnap SV600 is het enige model waarvan de scaninstellingen kunnen worden gemigreerd.

 • Wanneer de scaninstellingen worden gemigreerd en geconverteerd naar een profiel in ScanSnap Home, worden de waarden voor de gemigreerde instellingen die niet compatibel zijn in een profiel voor ScanSnap Home ingesteld op de standaardwaarden voor ScanSnap Home.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

 2. Klik op Profielen bewerken om het Venster [Profielen bewerken] weer te geven.
 3. Selecteer [Help] [Gegevensconversie] [ScanSnap Manager] in het menu om het venster [Gegevensconversie voor bestaande software] weer te geven.
 4. Schakel in [Gegevensconversie voor bestaande software] het selectievakje in voor de scaninstellingen die u wilt migreren.
  • In [Gegevensconversie voor bestaande software] worden de scaninstellingen weergegeven die kunnen worden gemigreerd naar ScanSnap Home.

   Raadpleeg Scaninstellingen die kunnen worden gemigreerd naar ScanSnap Home voor meer informatie over de voorwaarden voor de scaninstellingen die als een profiel naar ScanSnap Home kunnen worden gemigreerd.

  • Voor [De scanner die de te converteren scaninstellingen gebruikt], wordt de ScanSnap die is geselecteerd in [Selecteer een scanner] in het scanvenster weergeven.

   Wanneer meerdere ScanSnap-eenheden zijn geregistreerd in ScanSnap Home, kunt u overschakelen naar de ScanSnap-eenheid waarnaar u de scaninstellingen wilt migreren.

 5. Klik op de [Starten]-knop.

Wanneer de migratie van de geselecteerde scaninstellingen is voltooid, verschijnt het bericht "De conversie van de scaninstellingen is voltooid." en de naam van de scanner die de gemigreerde scaninstellingen gebruikt.

 1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

  Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Klik op Profielen bewerken om het Venster [Profielen bewerken] weer te geven.
 3. Selecteer [Profiel] [Gegevensconversie] [ScanSnap Manager] in het menu om het venster [Gegevensconversie voor bestaande software] weer te geven (Converteer de scaninstellingen).
 4. Schakel in [Gegevensconversie voor bestaande software] het selectievakje in voor de scaninstellingen die u wilt migreren.
  • In [Gegevensconversie voor bestaande software] worden de scaninstellingen weergegeven die kunnen worden gemigreerd naar ScanSnap Home.

   Raadpleeg Scaninstellingen die kunnen worden gemigreerd naar ScanSnap Home voor meer informatie over de voorwaarden voor de scaninstellingen die als een profiel naar ScanSnap Home kunnen worden gemigreerd.

  • Voor [De scanner die de te converteren scaninstellingen gebruikt], wordt de ScanSnap die is geselecteerd in [Selecteer een scanner] in het scanvenster weergeven.

   Wanneer meerdere ScanSnap-eenheden zijn geregistreerd in ScanSnap Home, kunt u overschakelen naar de ScanSnap-eenheid waarnaar u de scaninstellingen wilt migreren.

 5. Klik op de [Starten]-knop.

Wanneer de migratie van de geselecteerde scaninstellingen is voltooid, verschijnt het bericht "De conversie van de scaninstellingen is voltooid." en de naam van de scanner die de gemigreerde scaninstellingen gebruikt.