Bestanden migreren van een bestaande softwaretoepassing naar ScanSnap Home

Wanneer ScanSnap Manager wordt gemigreerd naar ScanSnap Home, kunnen bestanden voor bestaande softwaretoepassingen worden geïmporteerd als bestanden die moeten worden beheerd in ScanSnap Home.

De bestaande softwaretoepassingen die gemigreerd moeten worden, zijn de volgende:

 • ScanSnap Organizer V4.1 of hoger (*1)

 • CardMinder V4.1 of hoger (*2)

 • ScanSnap Receipt V1 of hoger

*1:

U moet zich aanmelden op een computer met hetzelfde gebruikersaccount dat u gebruikt voor ScanSnap Organizer.

*2:

De database moet worden opgeslagen op een plaats die toegankelijk is via de computer die u gebruikt.

TIP

Als u bestanden vanuit een bestaande softwaretoepassing wilt migreren naar ScanSnap Home, moet de schijf op uw apparaat voldoende vrije ruimte hebben om de bestanden naar de schijf te kunnen migreren.

De vereiste vrije ruimte op een station varieert afhankelijk van de schijf die u hebt opgegeven voor de map [ScanSnap Home].

 • Wanneer de opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home] is ingesteld op een schijf op een apparaat waarop Windows is geïnstalleerd

  Het station heeft vrije ruimte nodig die ten minste 2,5 keer zo groot is als de totale grootte van de bestanden die naar ScanSnap Home moeten worden gemigreerd.

 • Wanneer de opslaglocatie voor de map [ScanSnap Home] is ingesteld op een schijf op een apparaat waarop geen Windows is geïnstalleerd

  De schijf die is opgegeven voor de map [ScanSnap Home] en de schijf waarop Windows is geïnstalleerd, hebben vrije ruimte nodig die even groot is als de totale grootte van de bestanden die naar ScanSnap Home moeten worden gemigreerd of groter is.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in de lijst die wordt weergegeven wanneer u [Help] selecteert in het menu [Gegevensconversie] een bestaande softwaretoepassing met bestanden die moeten worden gemigreerd.

  Selecteer een softwaretoepassing met te migreren bestanden uit de volgende toepassingen:

  • Alle

   Migreert bestanden voor ScanSnap Organizer, CardMinder en ScanSnap Receipt naar bestanden voor ScanSnap Home.

   Selecteer in het venster [Selecteer de te converteren software] een softwareprogramma waarvoor bestanden gemigreerd worden en klik daarna op de knop [Volgende].

  • ScanSnap Organizer

   Migreert bestanden voor ScanSnap Organizer naar bestanden voor ScanSnap Home.

  • CardMinder

   Migreert bestanden voor CardMinder naar bestanden voor ScanSnap Home.

  • ScanSnap Receipt

   Migreert bestanden voor ScanSnap Receipt naar bestanden voor ScanSnap Home.

 3. Klik in het venster voor het beginnen met migreren van bestanden op de [Start]-knop.
  TIP
  • De geschatte tijd en de resterende tijd voor het migreren van bestanden die in het venster worden getoond, zijn de verwachte waarden. De werkelijke tijd die nodig is voor het migreren van bestanden zal enigszins verschillen, afhankelijk van uw systeemomgeving of de inhoud van uw bestanden die u wilt migreren.

  • Wanneer het venster voor het opgeven van een databasebestand voor visitekaartjes wordt weergegeven, ga dan naar stap 4.

  • Wanneer er een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het migreren van bestanden voltooid is, ga dan naar stap 5.

 4. Migreer de database die de visitekaartgegevens beheert voor CardMinder.

  Selecteer, in het venster dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Wijzigen] klikt, een databasebestand voor visitekaartjes en klik daarna op de [Start]-knop.

  De bestandsindeling van een database is *.cmdb of *.cxdb.

  TIP
  • Wanneer de geselecteerde database met een wachtwoord beveiligd is, wordt het venster [Wachtwoord invoeren] weergegeven. Voer het wachtwoord in om de database te openen en door te gaan met de migratie.

 5. Klik op de knop [Voltooien] om het venster te sluiten.

Wanneer het migreren van bestanden voltooid is, worden de volgende mappen toegevoegd aan de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster.

 • ScanSnap Organizer

  De map [ScanSnap Organizer] wordt toegewezen als een map die moet worden beheerd in ScanSnap Home en wordt toegevoegd aan de map [PC].

 • CardMinder

  De map [CardMinder_DBFileName] wordt toegevoegd aan de map [ScanSnap Home].

 • ScanSnap Receipt

  De map [ScanSnap Receipt] wordt toegevoegd aan de map [ScanSnap Home].

Wanneer ScanSnap Manager wordt gemigreerd naar ScanSnap Home, kunnen bestanden voor de bestaande softwaretoepassingen worden gemigreerd als bestanden die moeten worden beheerd in ScanSnap Home.

De bestaande softwaretoepassingen die gemigreerd moeten worden, zijn de volgende:

 • ScanSnap Organizer V1.1 of hoger (*1)

 • CardMinder V1.1 of hoger (*2)

 • ScanSnap Receipt V1 of hoger

*1:

U moet zich aanmelden op een computer met hetzelfde gebruikersaccount dat u gebruikt voor ScanSnap Organizer.

*2:

De database moet worden opgeslagen op een plaats die toegankelijk is via de computer die u gebruikt.

TIP
 • Voor het migreren van bestanden van een bestaande softwaretoepassing naar ScanSnap Home is een vrije schijfruimte nodig van ten minste 50 MB, naast de hoeveelheid vrije ruimte die twee keer zo groot is als de totale grootte van de bestanden die naar ScanSnap Home moeten worden gemigreerd.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer in de lijst die wordt weergegeven wanneer u [Help] selecteert op de menubalk [Gegevensconversie] een bestaande softwaretoepassing met bestanden die moeten worden gemigreerd.

  Selecteer een softwaretoepassing met te migreren bestanden uit de volgende toepassingen:

  • Alle

   Migreert bestanden voor ScanSnap Organizer, CardMinder en ScanSnap Receipt naar bestanden voor ScanSnap Home.

   Selecteer in het venster [Selecteer de te converteren software] een softwareprogramma waarvoor bestanden gemigreerd worden en klik daarna op de knop [Volgende].

  • ScanSnap Organizer

   Migreert bestanden voor ScanSnap Organizer naar bestanden voor ScanSnap Home.

  • CardMinder

   Migreert bestanden voor CardMinder naar bestanden voor ScanSnap Home.

  • ScanSnap Receipt

   Migreert bestanden voor ScanSnap Receipt naar bestanden voor ScanSnap Home.

 3. Klik in het venster voor het beginnen met migreren van bestanden op de [Start]-knop.
  • Wanneer het venster voor het opgeven van een databasebestand voor visitekaartjes wordt weergegeven, ga dan naar stap 4.

  • Wanneer er een bericht wordt weergegeven dat aangeeft dat het migreren van bestanden voltooid is, ga dan naar stap 5.

 4. Migreer de database die de visitekaartgegevens beheert voor CardMinder.

  Selecteer, in het venster dat wordt weergegeven wanneer u op de knop [Wijzigen] klikt, een databasebestand voor visitekaartjes en klik daarna op de [Start]-knop.

  De bestandsindeling van een database is *.cmdb of *.cxdb.

  TIP
  • Wanneer de geselecteerde database met een wachtwoord beveiligd is, wordt het venster [Wachtwoord invoeren] weergegeven. Voer het wachtwoord in om de database te openen en door te gaan met de migratie.

 5. Klik op de knop [Voltooien] om het venster te sluiten.

Wanneer het migreren van bestanden voltooid is, worden de volgende mappen toegevoegd aan de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster.

 • ScanSnap Organizer

  De map [ScanSnap Organizer] wordt toegewezen als een map die moet worden beheerd in ScanSnap Home en wordt toegevoegd aan de map [Mac].

 • CardMinder

  De map [CardMinder_DBFileName] wordt toegevoegd aan de map [ScanSnap Home].

 • ScanSnap Receipt

  De map [ScanSnap Receipt] wordt toegevoegd aan de map [ScanSnap Home].