Bestanden beheerbaar maken met ScanSnap Home

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een bestand importeert in ScanSnap Home en hoe u een lokale map of een netwerkmap toewijst als een map die moet worden beheerd in ScanSnap Home.

Om een bestand beheerbaar te maken met ScanSnap Home, zijn de volgende methoden beschikbaar.

Een bestand importeren door een scan uit te voeren

Scan een document met de ScanSnap en importeer de inhoudgegevensrecord die is gemaakt van het document dat u hebt gescand, naar ScanSnap Home. Afhankelijk van het documenttype varieert de importeenheid van de inhoudgegevensrecord.

Voor details, raadpleeg Eenheden importeren voor documenten die u hebt gescand met de ScanSnap.

TIP
 • Als [Pc (Scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen voor een profiel dat wordt gebruikt bij het scannen van een document, wordt de inhoudsgegevensrecord van het gescande document niet beheerd door ScanSnap Home.

  Om de instellingen aan te passen van een profiel dat u gebruikt tijdens het scannen van een document, raadpleeg De instellingen voor een profiel wijzigen.

 • Als [Mac (scannen naar bestand)] is geselecteerd voor [Type] in [Opties beheren] in de instellingen voor een profiel dat wordt gebruikt bij het scannen van een document, wordt de inhoudsgegevensrecord van het gescande document niet beheerd door ScanSnap Home.

  Om de instellingen aan te passen van een profiel dat u gebruikt tijdens het scannen van een document, raadpleeg De instellingen voor een profiel wijzigen.

 

Een map toewijzen

Wijs een lokale map of een netwerkmap toe als een map om te beheren in ScanSnap Home.

Voor details, raadpleeg Een map toewijzen voor beheer in ScanSnap Home.

Een bestand importeren door het te slepen en neer te zetten

Sleep een bestand dat niet wordt beheerd in ScanSnap Home, naar de maplijstweergave of het Lijstweergave inhoudgegevensrecord in het Hoofdvenster zodat het bestand wordt geïmporteerd als een inhoudgegevensrecord waarvan het documenttype [Documenten] is.

Elk geïmporteerd bestand wordt beheerd als een enkele inhoudgegevensrecord.

Importdoel

Alleen bestanden kunnen worden geïmporteerd in ScanSnap Home. Meerdere bestanden kunnen samen worden geselecteerd en geïmporteerd in ScanSnap Home. De geselecteerde bestanden worden als kopieën geïmporteerd, zodat de bestanden in de oorspronkelijke mappen niet worden gewist.

Importbestemming

Bestanden kunnen worden neergezet in de volgende mappen onder de map [PC] in de mappenlijstweergave van het hoofdvenster.

 • [ScanSnap Home]-map

 • Een map die is toegewezen als een map om te beheren in ScanSnap Home

Bestanden kunnen worden neergezet in de volgende mappen onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave van het hoofdvenster.

 • [ScanSnap Home]-map

 • Een map die is toegewezen als een map om te beheren in ScanSnap Home

 

TIP
 • Een gescande afbeelding kan worden geëxtraheerd uit een inhoudgegevensrecord en in een map worden geplaatst die niet wordt beheerd in ScanSnap Home als een PDF- of een JPEG-bestand. Selecteer de gescande afbeelding die u wilt extraheren uit de lijstweergave van de inhoudgegevensrecord en sleep deze naar de gewenste map. U kunt een gescande afbeelding ook opslaan door van tevoren een map op te geven waarin u de afbeelding wilt opslaan.

  Voor details, raadpleeg Een gescande afbeelding opslaan in een opgegeven map.

Een bestand importeren door de bestaande softwaretoepassing te migreren

Bestanden voor de volgende bestaande softwaretoepassingen kunnen worden gemigreerd en geïmporteerd in ScanSnap Home.

 • ScanSnap Organizer

 • CardMinder

 • ScanSnap Receipt

Voor details, raadpleeg Bestanden migreren van een bestaande softwaretoepassing naar ScanSnap Home.