Het documenttype voor een inhoudgegevensrecord wijzigen

Wijzig het documenttype voor een inhoudgegevensrecord indien het automatisch als een onjuist documenttype wordt herkend. Wijzig het documenttype voor een inhoudgegevensrecord in een ander documenttype.

AANDACHT
 • Als de inhoudgegevensrecord waarvan u het documenttype wilt wijzigen aan de volgende voorwaarden voldoet, kan het documenttype worden gewijzigd in hetzelfde proces als een herscanproces volgens de instellingen voor het profiel dat werd gebruikt om documenten te scannen.

  • Het selectievakje [De RAW-gegevens opslaan] op het tabblad [Algemeen] van het voorkeurenvenster is geselecteerd voor het scannen van documenten

  • Een profiel dat automatisch een documenttype detecteert, wordt gebruikt voor het scannen van documenten

  • Het is binnen twee weken vanaf de gescande datum

  Als u bijvoorbeeld het documenttype voor een inhoudgegevensrecord van meerdere pagina's met als documenttype [Documenten] wijzigt in [Visitekaartjes], [Kwitanties] of [Foto's], worden de pagina's opgesplitst volgens de toevoereenheid voor elk documenttype.

  Voor details, raadpleeg Eenheden importeren voor documenten die u hebt gescand met de ScanSnap.

TIP
 • Wanneer een gescande afbeelding wordt opgeslagen in een met een wachtwoord beveiligde PDF-indeling, kan tekst niet worden herkend wanneer het documenttype wordt gewijzigd. Daarom worden de metagegevens zonder waarde weergegeven.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. In de lijstweergave inhoudgegevensrecord selecteert u een inhoudgegevensrecord om het documenttype te wijzigen.
 3. Selecteer [Documenttype wijzigen] in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop op het inhoudgegevensrecord klikt.
  TIP
  • Wanneer de weergavemodus voor de lijstweergave inhoudgegevensrecords de overzichtlijst is, kunt u het documenttype wijzigen met het documenttypepictogram van de inhoudgegevensrecords. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van het documenttype en klik op om de lijst met documenttypen weer te geven.

 4. Wijzig het documenttype naar hetzelfde type als het gescande document.

Het documenttype voor de inhoudgegevensrecord wordt gewijzigd.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. In de lijstweergave inhoudgegevensrecord selecteert u een inhoudgegevensrecord om het documenttype te wijzigen.
 3. Klik op de inhoudgegevensrecord terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt en selecteer [Documenttype wijzigen] in het menu dat verschijnt.
  TIP
  • Wanneer de weergavemodus voor de lijstweergave inhoudgegevensrecords de overzichtlijst is, kunt u het documenttype wijzigen met het documenttypepictogram van de inhoudgegevensrecords. Plaats de muisaanwijzer op het pictogram van het documenttype en klik op om de lijst met documenttypen weer te geven.

 4. Wijzig het documenttype naar hetzelfde type als het gescande document.
  TIP
  • De titel voor een inhoudgegevensrecord wordt niet automatisch ingesteld wanneer u het documenttype wijzigt. Wijzig de titel voor een inhoudgegevensrecord volgens het documenttype.

Het documenttype voor de inhoudgegevensrecord wordt gewijzigd.