Alle pagina's invoegen van een andere afbeelding met meerdere pagina's

Voeg alle pagina's in verschillende afbeeldingen met meerdere pagina's toe aan een bestaande afbeelding met meerdere pagina's in het venster van de ScanSnap Home-viewer. Zo kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen met meerdere pagina's die zijn gemaakt van documenten die voor meerdere scans zijn gesplitst omdat ze niet in één keer konden worden gescand, worden gecombineerd tot één afbeelding met meerdere pagina's.

Voor dubbelzijdige visitekaartjes kan een afbeelding op de achterkant worden ingevoegd op een afbeelding op de voorkant om een enkele afbeelding te maken.

TIP
 • Als u het viewervenster van het Venster [Scan to Folder], het Venster [Scan to Email] of het venster [Scan to Print] dat wordt weergegeven nadat een document is gescand, hebt weergegeven, kunt u geen pagina's invoegen van een andere afbeelding met meerdere pagina's.

  Geef het viewer-venster weer via het hoofdvenster van ScanSnap Home na het opslaan van afbeeldingen.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met een afbeelding met meerdere pagina's, waarin u pagina's wilt invoegen.
 3. Selecteer [Openen met ScanSnap Home Viewer] in het menu dat wordt weergegeven wanneer u met de rechtermuisknop klikt op het inhoudgegevensrecord, om het viewer-venster weer te geven.
 4. Klik op [Weergave wisselen] op het tabblad [Start] om het submenu weer te geven en selecteer [Alles tonen] of [Paginadeelvenster tonen] in het submenu.
 5. Klik op Invoegen op het tabblad [Bewerken] om het venster [Openen] weer te geven.
 6. Selecteer een afbeelding met meerdere pagina's om die pagina's in een andere afbeelding met meerdere pagina's in te voegen en klik op de knop [Openen].
 7. Selecteer de locatie voor het invoegen van de pagina's in de afbeelding met meerdere pagina's in de geselecteerde inhoudgegevensrecord in het venster [Pagina invoegen] en klik op de knop [OK].

  Herhaal de stappen 5 tot en met 7 als u alle pagina's van andere afbeeldingen met meerdere pagina's wilt invoegen.

 8. Klik op het tabblad [Bestand] en selecteer [Opslaan] of [Opslaan als] in het bestandsmenu.

Een afbeelding met meerdere pagina's met alle pagina's van andere afbeeldingen met meerdere pagina's ingevoegd wordt opgeslagen.

Afbeelding kunnen worden bewerkt met Voorbeeldweergave.

Voor details, raadpleeg Help bij voorbeeldweergave.