Een afbeelding gespreid over twee pagina's maken door twee gescande afbeeldingen samen te voegen (Mac OS)

Voeg twee gescande afbeeldingen samen tot een enkele dubbele pagina in [Pagina's samenvoegen] in ScanSnap Home.

Alleen de afbeeldingen van documenten die u met de ScanSnap hebt gescand, kunnen worden bewerkt.

De volgende combinaties van beelden kunnen worden samengevoegd:

 • Twee inhoudgegevensrecords selecteren, die elk een afbeelding van één pagina in PDF-indeling bevatten

 • Twee inhoudgegevensrecords selecteren, die elk een afbeelding in JPEG-indeling bevatten

Bovendien, om een afbeelding gespreid over twee pagina's te maken, moeten de twee gescande afbeeldingen die u wilt samenvoegen aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • De grootte en richting van beide afbeeldingen zijn hetzelfde

 • De grootte van elke afbeelding overschrijdt onderstaande criteria niet

  • Indien verticaal samengevoegd: een horizontale lengte van 305 mm en een verticale lengte van 440 mm

  • Indien horizontaal samengevoegd: een horizontale lengte van 440 mm en een verticale lengte van 305 mm

TIP
 • [Pagina's samenvoegen] is beschikbaar wanneer de inhoudgegevensrecords onder de volgende omstandigheden worden geselecteerd.

  • Een map selecteren onder de map [Mac] in de mappenlijstweergave in het hoofdvenster.

   Let op [Pagina's samenvoegen] is niet beschikbaar als [Documenttype], [Label] of [Scangeschiedenis] is geselecteerd in de mappenlijstweergave.

  • Niet zoeken naar inhoudsgegevensrecords in de zoekbalk op de menubalk

  • Twee inhoudgegevensrecords van verschillende documenttype selecteren

 • Na het samenvoegen van twee afbeeldingen, is de maximaal toegelaten afmeting voor een samengevoegde afbeelding 440 × 602 mm.

 • Als er vingers op de afbeeldingen zijn vastgelegd, vult u de geregistreerde vingercontouren met de boekabeeldingsviewer voordat u een afbeelding gespreid over twee pagina's maakt.

 • U kunt geen afbeeldingen samenvoegen in pdf-formaat die zijn beschermd door beveiligingsinstellingen, zoals een wachtwoord, zelfs wanneer ze worden gescand met de ScanSnap.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf, zoals Kofax Power PDF Standard for Mac.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf, zoals Kofax PDF Standard for Mac of Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf, zoals Nuance Power PDF Standard for Mac.

  Wis de beveiligingsinstellingen met een software voor het bewerken van een pdf.

 • Als er andere software wordt gebruikt voor het bewerken van een afbeelding in pdf-formaat, is het misschien niet mogelijk om een afbeelding gespreid over twee pagina's aan te maken.

 • Als er tekstgegevens op de geselecteerde afbeelding in pdf-formaat staan, dan zal de aangemaakte afbeelding die gespreid is over twee pagina's, de tekstgegevens van de originele afbeelding niet bevatten.

  Bij het opnemen van tekstgegevens op een afbeelding gespreid over twee pagina's, die u voor een tweede keer hebt aangemaakt, raadpleeg Inhoudgegevensrecords omzetten in doorzoekbare records.

 • Als de volgende informatie op de geselecteerde afbeelding in PDF-indeling staan, zal de aangemaakte afbeelding die gespreid is over twee pagina's, de tekstgegevens van de originele afbeelding niet bevatten.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer de map waar de afbeeldingen die u wilt samenvoegen zijn opgeslagen in de lijstweergave met mappen.
 3. Selecteer in de lijstweergave inhoudgegevensrecord twee inhoudgegevensrecords om een afbeelding in een inhoudgegevensrecord en een afbeelding in een ander inhoudgegevensrecord samen te voegen.

  Selecteer de inhoudgegevensrecords terwijl u de [command command]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 4. Selecteer [Tools] [Pagina's samenvoegen] in het menu dat wordt weergegeven wanneer u op de inhoudgegevensrecords klikt terwijl u de toets [control] ingedrukt houdt.
 5. Selecteer twee pagina's die moeten worden samengevoegd in het deelvenster Pagina's in het venster [ScanSnap Pagina's samenvoegen].

  Selecteer de pagina's terwijl u de toets [command command] of de toets [Shift] ingedrukt houdt.

 6. Klik op de knop [Pagina's samenvoegen] om over te schakelen van de voorbeeldweergave naar een weergave gespreid over twee pagina's.

  Wijzig de verticale/horizontale rangschikking van de pagina's zodat de samengevoegde afbeelding eruit ziet zoals u wilt.

 7. Klik op de knop [Combineren] om de geselecteerde pagina's samen te voegen.
 8. Klik op de knop [Opslaan].
 9. Controleer de naam van de titel en klik op de knop [Opslaan].

De twee afbeeldingen worden samengevoegd en er ontstaat een enkele afbeelding gespreid over twee pagina's.

Het formaat, de resolutie en de kleurmodus worden automatisch aangepast voor de samengevoegde afbeelding.