Een gescande afbeelding opslaan in een clouddienst door middel van een client-applicatie

Sla een afbeelding van een document dat u hebt gescand met de ScanSnap op in een clouddienst door middel van een client-applicatie voor de clouddienst.

TIP

De volgende clouddiensten worden ondersteund: Download een client-applicatie van de downloadpagina, overeenkomstig de clouddienst die u van plan bent om te gaan gebruiken, om deze te installeren.

Clouddienst (*1)

Clienttoepassing

Dropbox

Dropbox bureaublad-app versie 77.4.131 of hoger

Verwijs naar hier voor de downloadpagina.

Evernote

Evernote voor Windows versie 6.20.2 of hoger

Evernote voor Mac versie 7.11 of hoger

Verwijs naar hier voor de downloadpagina.

Google Drive

Google Drive voor desktop 50.0.11.0 of hoger

Verwijs naar hier voor de downloadpagina.

OneDrive

OneDrive sync-client versie 19.103.0527 of hoger(*2)

Verwijs naar hier voor de downloadpagina.

*1:

Een clouddienst voor bedrijven wordt niet ondersteund.

*2:

Als de OneDrive sync-client al is geïnstalleerd op Windows 11, Windows 10 of Windows 8.1, werkt u de clienttoepassing bij naar de nieuwste versie voordat u deze gebruikt.

 1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  De toevoerbaan openen
  De toevoerbaan openen
  Inschakelen
 2. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.
  De toevoerbaan openen
  TIP
  • Wanneer u wilt dat het document aan de voorzijde uit de ScanSnap komt of wanneer er niet genoeg ruimte is op de plaats waar het document uit de ScanSnap komt, opent u de uitvoerbaan.

   De uitvoerbaan openen
  • Hoe het document uit het toestel komt, verschilt afhankelijk van het feit of de uitvoerbaan open of dicht staat.

   • Wanneer de uitvoerbaan dicht is

    Wanneer de uitvoerbaan dicht is
   • Wanneer de uitvoerbaan open is

    Wanneer de uitvoerbaan open is
 3. Trek de stapelaar naar u toe.
  De stapelaar naar u toe trekken
 4. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar. Trek het verlengstuk uit.
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken
  Het verlengstuk uittrekken en de stapelaar openen
  Het verlengstuk uittrekken
 5. De instellingen voor een profiel configureren.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Voeg profielen toe om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer een sjabloonprofiel voor de clouddienst waar gescande afbeeldingen opgeslagen moeten worden, uit [Clouddiensten (via een client-applicatie)] in de lijst met sjablonen.
  4. Selecteer een documenttype in [Detectie documenttype].
  5. Zorg ervoor dat de volgende optie is geselecteerd voor [Type].

   Pc (Scannen naar bestand)

   Mac (scannen naar bestand)

    

  6. Zorg ervoor dat het volgende pad is opgegeven voor [Opslaan naar].
   • Voor Dropbox, Google Drive en OneDrive

    De synchronisatiemap die is ingesteld in een client-applicatie\ScanSnap

    Voorbeeld:

    Wanneer [Dropbox] geselecteerd is in de lijst met sjablonen

    C:\Users\user\Documents\Dropbox\ScanSnap

   • Voor Evernote

    Geef in [Opslaan naar] dezelfde map op als de map die is opgegeven in [mappen importeren] in Evernote voor Windows.

    Raadpleeg de Help van Evernote voor Windows voor meer informatie over het maken van een map in [mappen importeren].

    Geef in [Opslaan naar] de map [Evernote] op die is aangemaakt op de plaats van uw keuze.

     

  7. Controleer dat de clouddienst waar gescande afbeeldingen opgeslagen moeten worden, is opgegeven voor [Verzenden naar].
  8. Wijzing andere instellingen, indien nodig.
  9. Klik op de knop [Toevoegen].
 6. Scan een document.
  1. Op het startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u hebt geconfigureerd in de lijst met profielen. Selecteer, in de lijst met profielen in het scanvenster, een profiel dat u hebt geconfigureerd.
  2. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap. Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) of plaats het document in de handmatige toevoer. Plaats het document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

   Een document laden
   Een document laden

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Een document invoegen
   TIP
   • Bij het scannen van alle documenten tegelijkertijd (U-bochtscan)

    Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking) en lijn de zijgeleiders uit met beiden randen van de documenten.

    Laad het document met de bedrukte zijde naar boven en met de bovenkant eerst, met de bovenkant naar u gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de eerste pagina zich bovenaan).

    De documenten laden

    Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden.

    De zijgeleiders aanpassen
    AANDACHT
    • Zorg ervoor dat de documentsteunlip open is.

     Anders kan het papier blokkeren.

     Wanneer de documentsteunlip dicht is, trek het dan omhoog met uw vingers.

     De documentsteunlip omhoog trekken
    • Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

   • Tijdens het één voor één scannen van documenten (Retourscan)

    Plaats een document in de handmatige toevoer.

    Leg de voorzijde van een document (scanzijde) naar boven en plaats de bovenkant van het document recht in het midden van de handmatige toevoer.

    Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

    Een document invoegen
    AANDACHT
    • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

     Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

    TIP
    • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

  3. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden.

   De zijgeleiders aanpassen
   De zijgeleiders aanpassen
  4. Druk op de [Scan]-knop op het startscherm op het aanraakscherm om het document te scannen. Druk op de [Scan]-knop om het document te scannen. Druk op de [Scan]-knop om het document te scannen. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten.

   Als, na het voltooien van het scannen, het bericht "Laad het volgende document." wordt weergegeven, kunt u doorgaan met scannen.

   Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  5. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.

Afbeeldingen van het document dat u hebt gescand, worden opgeslagen in een clouddienst door middel van een client-applicatie voor de clouddienst.

Om de gescande afbeeldingen te controleren, logt u in op de clouddienst die is opgegeven als de opslaglocatie.

TIP
 • U kunt een melding op uw computer ontvangen over de overdrachtsstatus of fouten voor de gescande afbeeldingen, nadat het scannen van documenten is voltooid.

  Voor details, raadpleeg Acties van ScanSnap Home opgeven.