Ontvangstbewijsgegevens exporteren

De items in [Informatie kwitantie] in de inhoudgegevensrecord met [Kwitanties] opgegeven voor het documenttype kunnen worden geëxporteerd als ontvangstbewijsgegevens in de CSV-indeling.

Wanneer de ontvangstbewijsgegevens naar een bestand worden geëxporteerd, kunnen zij voor diverse doeleinden aan andere toepassingen worden gekoppeld.

TIP
 • De items die worden weergegeven in [Informatie kwitantie] op Weergave inhoudgegevensrecord worden in een bestand geëxporteerd als ontvangstbewijsgegevens.

 • Een afbeelding van het ontvangstbewijs wordt niet geëxporteerd. Als u een afbeelding van het ontvangstbewijs wilt exporteren, raadpleegt u Een gescande afbeelding opslaan in een opgegeven map.

 • Wanneer het documenttype van een inhoudgegevensrecord wordt opgegeven als een ander documenttype dan [Kwitanties], kan de inhoudgegevensrecord niet worden geëxporteerd in een bestand als ontvangstbewijsgegevens.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Voor details, raadpleeg Het hoofdvenster weergeven.

 2. Selecteer in Lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met ontvangstbewijsgegevens die u wilt exporteren.

  Als u ontvangstbewijsgegevens exporteert in inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van meerdere ontvangstbewijzen die u hebt gescand, selecteert u de inhoudgegevensrecords terwijl u de [Ctrl]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 3. In het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop klikt op de inhoudgegevensrecord, selecteert u [Voer het bestand uit] [Informatie van kwitanties uitvoeren] [CSV-indeling (*.csv)].
 4. Geef in het venster [Sla informatie van kwitanties op] een opslaglocatie en een bestandsnaam op en klik op de knop [Opslaan].

De ontvangstbewijsgegevens worden geëxporteerd in de opgegeven bestandsindeling.

TIP
 • De geëxporteerde ontvangstbewijsgegevens kunnen worden geïmporteerd en in andere toepassingen worden gebruikt.

  Raadpleeg de handleiding van de toepassing die u gebruikt voor meer informatie over het importeren van de ontvangstbewijsgegevens.

 1. Geef de Hoofdvenster van ScanSnap Home weer.

  Klik op het [ScanSnap Home]-pictogram ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

 2. Selecteer in Lijstweergave inhoudgegevensrecord een inhoudgegevensrecord met ontvangstbewijsgegevens die u wilt exporteren.

  Als u ontvangstbewijsgegevens exporteert in inhoudgegevensrecords die zijn gemaakt van meerdere ontvangstbewijzen die u hebt gescand, selecteert u de inhoudgegevensrecords terwijl u de [command command]-toets of [Shift]-toets ingedrukt houdt.

 3. In het menu dat verschijnt wanneer u op een inhoudgegevensrecord klikt terwijl u de [control]-toets op het toetsenbord ingedrukt houdt, selecteert u [Exporteren] [Informatie van kwitanties uitvoeren] [CSV-indeling (*.csv)].
 4. In het venster voor het opslaan van ontvangstbewijsgegevens geeft u een opslaglocatie en een bestandsnaam op en klikt u op de knop [Opslaan].

De ontvangstbewijsgegevens worden geëxporteerd in de opgegeven bestandsindeling.

TIP
 • De geëxporteerde ontvangstbewijsgegevens kunnen worden geïmporteerd en in andere toepassingen worden gebruikt.

  Raadpleeg de handleiding van de toepassing die u gebruikt voor meer informatie over het importeren van de ontvangstbewijsgegevens.