Regelmatig onderhoud

In dit deel wordt uitgelegd hoe de ScanSnap gereinigd moet worden.

De buitenkant van de ScanSnap reinigen

ScanSnap

Reinig de buitenkant van de ScanSnap, de ADF-papierbaan (afdekking), het ADF-bovendeel en de stapelaar regelmatig.

Reinig de buitenkant van de ScanSnap, de ADF-papierbaan (afdekking) en het ADF-bovendeel regelmatig.

Maak de kabels los van de ScanSnap en reinig de buitenkant van de ScanSnap met een droge doek of een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1/mild schoonmaakmiddel.

AANDACHT
 • Het onderste gedeelte van de ScanSnap kan heet worden wanneer de ScanSnap wordt gebruikt, maar dit heeft geen invloed op de werking van de ScanSnap en veroorzaakt geen fysieke schade. Let op dat u de ScanSnap niet laat vallen wanneer u hem draagt.

 • Gebruik nooit verfverdunner of andere organische oplosmiddelen. De vorm of de kleur kan worden veranderd.

 • Voorkom dat er vloeistoffen in de ScanSnap terechtkomen wanneer u de ScanSnap schoonmaakt.

 • Het kan lang duren voordat reinigingsmiddel F1 droog is als een te grote hoeveelheid wordt gebruikt. Bevochtig de doek met een matige hoeveelheid.

  Veeg het reinigingsmiddel volledig af zodat er geen resten achterblijven op de gereinigde onderdelen.

De buitenkant van de ScanSnap reinigen
De buitenkant van de ScanSnap reinigen
De buitenkant van de ScanSnap reinigen
Aanraakscherm

Om te voorkomen dat het oppervlak van het aanraakscherm vuil wordt, dient u het regelmatig schoon te maken door vuil en stof voorzichtig af te vegen met een zachte, droge doek.

Wrijf of tik niet met harde voorwerpen op het oppervlak, want dat kan het oppervlak beschadigen.

AANDACHT
 • Veeg het aanraakscherm niet af met een vochtige doek.

  Stof op het oppervlak kan vast komen te zitten tussen het aanraakscherm en de ScanSnap, waardoor het niet meer goed werkt.

De binnenkant van de ScanSnap reinigen

Reinig de binnenkant van de ScanSnap regelmatig.

Door herhaaldelijk scannen wordt er stof en papierstof verzameld binnen de ScanSnap en dit kan leiden tot een fout tijdens een scan.

Als richtlijn, moet de binnenkant van de ScanSnap elke 1.000 gescande bladen worden gereinigd.

Merk op dat deze richtlijn varieert afhankelijk van de types van documenten die u scant. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de scanner vaker te reinigen wanneer u documenten scant waarbij de toner niet voldoende wordt gebruikt.

 • Vóór het reinigen van de ScanSnap, moet u de ScanSnap uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Dit niet doen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 • Plaats geen interne onderdelen zoals de remrol en de grijprol binnen het bereik van kleine kinderen. Dit doen kan letsel veroorzaken.

  Plaats geen interne onderdelen, zoals het de blokeenheid en de grijprolmodule binnen het bereik van kleine kinderen. Dit doen kan letsel veroorzaken.

 • Het glas binnenin wordt erg heet wanneer de ScanSnap wordt gebruikt.

  Voordat u de binnenkant van de ScanSnap reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en de ScanSnap 15 minuten of langer laten afkoelen.

 • Gebruik geen aerosolspray of spray die alcohol bevat. Papierstof en ander stof dat door de sterke lucht van de spray wordt opgewaaid, kan in het inwendige van de scanner terechtkomen, waardoor de scanner defect kan raken of slecht kan gaan werken.

  Let op: vonken die ontstaan door statische elektriciteit kunnen brand veroorzaken.

 • Let tijdens het reinigen van de ScanSnap op de structuur binnenin de ScanSnap en vermijd dat uw hand of een doek per ongeluk vast komt in de opnameveer (metalen deel). Dit kan de opnameveer (metalen deel) vervormen, wat letsel kan veroorzaken.

AANDACHT
 • Het onderste gedeelte van de ScanSnap kan heet worden wanneer de ScanSnap wordt gebruikt, maar dit heeft geen invloed op de werking van de ScanSnap en veroorzaakt geen fysieke schade. Let op dat u de ScanSnap niet laat vallen wanneer u hem draagt.

 • Gebruik geen water of een mild schoonmaakmiddel om de binnenkant van de ScanSnap schoon te maken.

 • Het kan lang duren voordat reinigingsmiddel F1 droog is als een te grote hoeveelheid wordt gebruikt. Bevochtig de doek met een matige hoeveelheid.

  Veeg het reinigingsmiddel volledig af zodat er geen resten achterblijven op de gereinigde onderdelen.

 1. Haal de stekker van de voedingskabel van de ScanSnap uit het stopcontact.
 2. Verwijder alle documenten uit de ADF-papierbaan (afdekking).
 3. Bekijk de volgende video om de ontvangstbewijsgeleider te verwijderen indien deze is bevestigd.

  De video geeft een uitleg met ScanSnap iX1600 als een voorbeeld.

 4. Bekijk de volgende video om de binnenkant van de ScanSnap schoon te maken met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.

  De video geeft een uitleg met ScanSnap iX1600 als een voorbeeld.

  Als de documentsteunlip loslaat, neem dan contact op met de distributeur/handelaar waar u dit product hebt gekocht.

 5. Reinig de toevoerrollen en uitwerprollen terwijl de ScanSnap is ingeschakeld.
  1. Sluit de voedingskabel van de ScanSnap aan op het stopcontact.
   AANDACHT
   • Sluit de voedingskabel alleen aan op een stopcontact tijdens het reinigen van de toevoerrol en uitwerprol.

  2. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  3. Druk op Onderhoud om het scherm [Onderhoud] weer te geven.
  4. Druk op Onderhoud om het scherm [Onderhoud] weer te geven.
  5. Druk op [Rolreiniging] om het scherm [Rolreiniging] weer te geven.
  6. Blijf op de knop [Uitvoeren] drukken om de toevoerrollen en uitwerprollen te draaien.
   TIP
   • Wanneer u de knop [Uitvoeren] loslaat, stoppen de toevoerrollen en uitwerprollen met draaien.

  7. Bekijk de volgende video over het reinigen van de toevoerrol en de uitwerprol met een doek bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
  8. Druk gedurende 3 seconden op de [Scan]-knop met het ADF-bovendeel open.
  9. Bekijk de volgende video over het reinigen van de toevoerrol en de uitwerprol met een doek bevochtigd met reinigingsmiddel F1.

   De kleur van de behuizing van de ScanSnap kan verschillen, afhankelijk van de regio waar u de ScanSnap hebt gekocht.

  10. Druk gedurende 3 seconden op de [Scan]-knop met het ADF-bovendeel open.
  11. Bekijk de volgende video over het reinigen van de toevoerrol en de uitwerprol met een doek bevochtigd met reinigingsmiddel F1.