De ScanSnap reinigen

In dit deel wordt uitgelegd hoe de ScanSnap gereinigd moet worden.

De buitenkant van de ScanSnap reinigen

Reinig de buitenkant van de ScanSnap, de ADF-papierbaan (afdekking), het ADF-bovendeel en de stapelaar regelmatig.

Maak de buitenkant van de ScanSnap regelmatig schoon.

Reinig de buitenkant van de ScanSnap, de ADF-papierbaan (afdekking) en het ADF-bovendeel regelmatig.

Maak de kabels los van de ScanSnap en reinig de buitenkant van de ScanSnap met een droge doek of een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1/mild schoonmaakmiddel.

AANDACHT
 • Gebruik nooit verfverdunner of andere organische oplosmiddelen. De vorm of de kleur kan worden veranderd.

 • Voorkom dat er vloeistoffen in de ScanSnap terechtkomen wanneer u de ScanSnap schoonmaakt.

 • Het kan lang duren voordat reinigingsmiddel F1 droog is als een te grote hoeveelheid wordt gebruikt. Bevochtig de doek met een matige hoeveelheid.

  Veeg het reinigingsmiddel volledig af zodat er geen resten achterblijven op de gereinigde onderdelen.

De buitenkant van de ScanSnap reinigen
De buitenkant van de ScanSnap reinigen
De buitenkant van de ScanSnap reinigen
De buitenkant van de ScanSnap reinigen

Maak de buitenkant van de ScanSnap schoon, en de witte platen, het glas, de camera, de lamp en de infrarood-LED.

Maak de kabels los van de ScanSnap en reinig de buitenkant van de ScanSnap met een droge doek of een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1/mild schoonmaakmiddel.

Gebruik een wattenstaafje om kleine onderdelen schoon te maken, zoals de camera of de infrarood-LED van de ScanSnap.

Als de witte plaat, het glas, de camera, de lamp of de infrarood-LED vuil is, kunnen er fouten in de gescande afbeeldingen verschijnen. Wanneer een fout verschijnt in een gescande afbeelding, reinigt u de ScanSnap.

AANDACHT
 • Gebruik nooit verfverdunner of andere organische oplosmiddelen. De vorm of de kleur kan worden veranderd.

 • Voorkom dat er vloeistoffen in de ScanSnap terechtkomen wanneer u de ScanSnap schoonmaakt.

 • Het kan lang duren voordat reinigingsmiddel F1 droog is als een te grote hoeveelheid wordt gebruikt. Bevochtig de doek met een matige hoeveelheid.

  Veeg het reinigingsmiddel volledig af zodat er geen resten achterblijven op de gereinigde onderdelen.

 • Houd bij het schoonmaken van de ScanSnap de hals van de ScanSnap met uw hand vast om te voorkomen dat de ScanSnap omvalt.

De ScanSnap reinigen

De binnenkant van de ScanSnap reinigen

Reinig de binnenkant van de ScanSnap regelmatig.

Door herhaaldelijk scannen wordt er stof en papierstof verzameld binnen de ScanSnap en dit kan leiden tot een fout tijdens een scan.

Als richtlijn, moet de binnenkant van de ScanSnap elke 1.000 gescande bladen worden gereinigd.

Als richtlijn, moet de binnenkant van de ScanSnap elke 100 gescande bladen worden gereinigd.

Als richtlijn, moet de binnenkant van de ScanSnap elke 200 gescande bladen worden gereinigd.

Merk op dat deze richtlijn varieert afhankelijk van de types van documenten die u scant. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de scanner vaker te reinigen wanneer u documenten scant waarbij de toner niet voldoende wordt gebruikt.

 • Vóór het reinigen van de ScanSnap, moet u de ScanSnap uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken. Dit niet doen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 • Plaats geen interne onderdelen zoals de remrol en de grijprol binnen het bereik van kleine kinderen. Dit doen kan letsel veroorzaken.

  Plaats geen interne onderdelen, zoals het de blokeenheid en de grijprolmodule binnen het bereik van kleine kinderen. Dit doen kan letsel veroorzaken.

 • Het glas binnenin wordt erg heet wanneer de ScanSnap wordt gebruikt.

  Voordat u de binnenkant van de ScanSnap reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en de ScanSnap 15 minuten of langer laten afkoelen.

 • Vóór het vervangen van verbruiksartikelen, moet u de ScanSnap uitschakelen en het netsnoer (voedingskabel of USB-busstroomkabel) loskoppelen van de voedingsbron (stopcontact of computer). Dit niet doen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 • Plaats geen interne onderdelen, zoals het pad assy en de grijprolmodule binnen het bereik van kleine kinderen. Dit doen kan letsel veroorzaken.

 • Het glas binnenin wordt erg heet wanneer de ScanSnap wordt gebruikt.

  Voordat u de binnenkant van de ScanSnap schoonmaakt, moet u de voedingskabel (voedingskabel of USB-busstroomkabel) loskoppelen van de voedingsbron (stopcontact of computer) en de ScanSnap gedurende 15 minuten of langer laten staan.

 • Voordat u de ScanSnap schoonmaakt, moet u de toevoergeleider sluiten, de ScanSnap uitschakelen en de USB-kabel loskoppelen. Dit niet doen kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

 • Gebruik geen aerosolspray of spray die alcohol bevat. Papierstof en ander stof dat door de sterke lucht van de spray wordt opgewaaid, kan in het inwendige van de scanner terechtkomen, waardoor de scanner defect kan raken of slecht kan gaan werken.

  Let op: vonken die ontstaan door statische elektriciteit kunnen brand veroorzaken.

 • Let tijdens het reinigen van de ScanSnap op de structuur binnenin de ScanSnap en vermijd dat uw hand of een doek per ongeluk vast komt in de opnameveer (metalen deel). Dit kan de opnameveer (metalen deel) vervormen, wat letsel kan veroorzaken.

AANDACHT
 • Het onderste gedeelte van de ScanSnap kan heet worden wanneer de ScanSnap wordt gebruikt, maar dit heeft geen invloed op de werking van de ScanSnap en veroorzaakt geen fysieke schade. Let op dat u de ScanSnap niet laat vallen wanneer u hem draagt.

 • Gebruik geen water of een mild schoonmaakmiddel om de binnenkant van de ScanSnap schoon te maken.

 • Het kan lang duren voordat reinigingsmiddel F1 droog is als een te grote hoeveelheid wordt gebruikt. Bevochtig de doek met een matige hoeveelheid.

  Veeg het reinigingsmiddel volledig af zodat er geen resten achterblijven op de gereinigde onderdelen.

 1. Reinig de volgende onderdelen:
  • Remrol

  • Plastic meelooprol

  • Glas

  • Grijprol

  • Ultrasoonsensor

  1. Trek de stekker uit het stopcontact.
  2. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
  3. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   AANDACHT
   • Let er bij het schoonmaken op dat u de documentsensor niet beschadigt met een doekje.

    documentsensor
   Interne onderdelen die gereinigd moeten worden
   • Remrol (× 2)

    Verwijder de remrollen uit de ScanSnap om ze schoon te maken.

    Voor meer informatie over het verwijderen van de remrollen, zie De rollenset vervangen.

    Veeg voorzichtig het vuil en stof weg langs de groeven op het roloppervlak.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    De remrol reinigen
   • Plastic meelooprol (× 4)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof van de rollers terwijl u ze met de hand draait.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

   • Glas (× 2)

    Veeg het vuil en stof van het oppervlak van de glazen delen.

    TIP
    • Als er lijm of andere kleefmiddelen aan het glas kleeft, veeg dit dan voorzichtig af.

     Achtergebleven vuil kan verticale strepen veroorzaken op een gescande afbeelding.

   • Grijprol (× 2)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof weg langs de groeven op het oppervlak van de rollers terwijl u ze met de hand naar beneden draait.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

   • Ultrasoonsensor (× 2)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof van het oppervlak van de ultrasoonsensoren. Als het moeilijk is om de ultrasoonsensoren schoon te maken, kunt u wattenstaafjes gebruiken.

 2. Reinig de toevoer- en uitwerprollen.
  1. Sluit de voedingskabel aan en druk gedurende 3 seconden op de [Scan]-knop terwijl het ADF-bovendeel geopend is.
   AANDACHT
   • Sluit de voedingskabel alleen aan op een stopcontact tijdens het reinigen van de toevoerrol en uitwerprol.

  2. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   De toevoerrol en de uitwerprol reinigen
   • Toevoerrol (x 2)/uitwerprol (x 2)

    Druk op de [Scan]-knop om de rollen te draaien.

    Veeg het vuil en stof voorzichtig weg en zorg ervoor dat u het oppervlak van elke rol niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

    TIP
    • Door zeven keer op de [Scan]-knop te drukken, draaien de toevoer- en de uitwerprollen één omwenteling.

 3. Sluit het bovendeel van de ADF.

  Sluit het ADF-bovendeel tot dit op zijn plaats klikt.

  Sluit het ADF-bovendeel samen met de stapelaar totdat deze vastklikt, hetgeen wordt aangegeven door een klikgeluid.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten

  De kleur van de behuizing van de ScanSnap kan verschillen, afhankelijk van de regio waar u de ScanSnap hebt gekocht.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat het ADF-bovendeel volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

 4. Reinig de glazen delen en de plastic meelooprollen.
  1. Open de toevoergeleider.

   De ScanSnap wordt ingeschakeld en het geluid van de draaiende rol komt uit de ScanSnap.

   Nadat het geluid is gestopt, gaat u verder met de volgende stap.

  2. Haal de kabels uit de ScanSnap.
  3. Open de bovenklep en de uitvoerbaan.
   De bovenklep openen
   De bovenklep openen
  4. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   Binnenkant van de ScanSnap
   Binnenkant van de ScanSnap
   • Glas (× 2, één op de bovenklep en één op de tegenoverliggende zijde)

    Veeg het vuil en stof van het oppervlak van de glazen delen.

    TIP
    • Als er lijm of andere kleefmiddelen aan het glas kleeft, veeg dit dan voorzichtig af.

     Achtergebleven vuil kan verticale strepen veroorzaken op een gescande afbeelding.

   • Plastic meelooprol (× 12, op de bovenkap)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof van de rollers terwijl u ze met de hand draait.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

 5. Reinig de toevoer- en uitwerprol.
  1. Druk gedurende 3 seconden op de [Scan/Stop]-knop met de bovenklep open.
  2. Sluit de bij de ScanSnap geleverde USB-kabel aan op de USB-aansluiting op de ScanSnap en de USB-poort op de computer.
   AANDACHT
   • Sluit de USB-kabel alleen aan op de USB-poort van de computer wanneer u de toevoer- en de uitwerprollen reinigt.

  3. Druk gedurende 3 seconden op de [Scan/Stop]-knop met de bovenklep open.
  4. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   Binnenkant van de ScanSnap
   Binnenkant van de ScanSnap
   • Toevoerrol (× 1)

    Druk op de [Scan/Stop]-knop om de rol te draaien.

    Veeg het vuil en stof voorzichtig weg en zorg ervoor dat u het oppervlak van elke rol niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

   • Uitwerprol (× 1)

    Druk op de [Scan/Stop]-knop om de rol te draaien.

    Veeg het vuil en stof voorzichtig weg en zorg ervoor dat u het oppervlak van elke rol niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

    Als de uitwerprol moeilijk schoon te maken is, kunt u proberen deze aan de achterkant van de ScanSnap schoon te maken terwijl u de bovenklep iets open houdt.

    Achterkant van de ScanSnap
    Achterkant van de ScanSnap
    TIP
    • Als u zeven keer op de [Scan/Stop]-knop drukt, worden de toevoer- en uitwerprol één omwenteling gedraaid.

 6. Sluit de bovenklep en de uitvoerbaan.

  Sluit de bovenklep tot deze op zijn plaats klikt.

  De bovenklep van de ScanSnap sluiten
  De bovenklep van de ScanSnap sluiten
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat de bovenklep volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.

 7. Reinig de volgende onderdelen:
  • Blokinrichting

  • Plastic meelooprol

  • Glas

  • Grijprol

  • Witte rugstrip

  1. Trek het netsnoer (voedingskabel of USB-busstroomkabel) uit de voedingsbron (stopcontact of computer).
  2. Trek de ADF-vrijmaaklip naar u toe om het ADF-bovendeel te openen.
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
   Het ADF-bovendeel openen
  3. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   Interne onderdelen die gereinigd moeten worden
   • Plastic meelooprol (× 4, op het ADF-bovendeel)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof van de rollers terwijl u ze met de hand draait.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

   • Blokinrichting (× 1, op het ADF-bovendeel)

    Veeg het rubberen oppervlak van het blok naar beneden af om vuil en stof te verwijderen. Zorg ervoor dat uw hand of een doek niet per ongeluk op de grijpveer (het metalen deel) terechtkomt.

   • Grijprolmodule (× 1, aan de kant van de scanner)

    Veeg voorzichtig het vuil en stof van de rollers terwijl u ze met de hand naar beneden draait.

    Wees voorzichtig dat u het oppervlak van de rollers niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

   • Glas (× 2, één op het ADF-bovendeel en één op de tegenoverliggende zijde)

    Veeg het vuil en stof van het oppervlak van de glazen delen.

    TIP
    • Als er lijm of andere kleefmiddelen aan het glas kleeft, veeg dit dan voorzichtig af.

     Achtergebleven vuil kan verticale strepen veroorzaken op een gescande afbeelding.

   • Witte rugstrip (× 2, één op het ADF-bovendeel en één op de tegenoverliggende zijde)

    De witte delen aan de rand van de glazen delen. Veeg voorzichtig het vuil en stof van het oppervlak.

 8. Reinig de toevoer- en uitwerprollen.
  1. Sluit het netsnoer (voedingskabel of USB-busstroomkabel) aan op de voedingsbron (stopcontact of computer).
   AANDACHT
   • Sluit het netsnoer (voedingskabel of USB-busstroomkabel) alleen aan op de voedingsbron (stopcontact of computer) wanneer u de toevoer- en uitwerprollen reinigt.

  2. Druk gedurende 3 seconden op de [Scan]-knop met het ADF-bovendeel open.
  3. Reinig de volgende plaatsen met een doek die is bevochtigd met reinigingsmiddel F1.
   De toevoerrol en de uitwerprol reinigen
   • Toevoerrol (x 2)/uitwerprol (x 2)

    Druk op de [Scan]-knop om de rollen te draaien.

    Veeg het vuil en stof voorzichtig weg en zorg ervoor dat u het oppervlak van elke rol niet beschadigt.

    Zorg ervoor dat ze goed gereinigd worden, want residu op de rollers zal de toevoerprestaties beïnvloeden.

    TIP
    • Door zeven keer op de [Scan]-knop te drukken, draaien de toevoer- en de uitwerprollen één omwenteling.

 9. Sluit het bovendeel van de ADF.

  Sluit het ADF-bovendeel tot dit op zijn plaats klikt.

  Sluit het ADF-bovendeel samen met de stapelaar totdat deze vastklikt, hetgeen wordt aangegeven door een klikgeluid.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten

  De kleur van de behuizing van de ScanSnap kan verschillen, afhankelijk van de regio waar u de ScanSnap hebt gekocht.

  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten
  Het ADF-bovendeel sluiten
  AANDACHT
  • Zorg ervoor dat het ADF-bovendeel volledig gesloten is.

   Anders kan het papier blokkeren of kunnen er zich toevoerfouten of foute afbeeldingen voordoen.