Digitale albums maken om handwerkjes van kinderen te bewaren

Scan de handwerkjes en schetsboeken van uw kind en sla ze op als PDF-bestanden. Als u de naam van een gescande afbeelding wijzigt in een gedetailleerde titel na het uitvoeren van een scan, zoals Geïllustreerd dagboek in de zomer in groep 3 van de basisschool, kunt u gescande afbeeldingen ordenen in een digitaal album, zodat u uw herinneringen op elk gewenst moment kunt delen.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de handwerkjes van kinderenkunt scannen met een optionele dragerfolie, een titel als naam voor elk handwerkje kunt geven en vervolgens de handwerkjes kunt ordenen in een digitaal album.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de handwerkjes van kinderenkunt scannen met de dragerfolie, een titel als naam voor elk handwerkje kunt geven en vervolgens de handwerkjes kunt ordenen in een digitaal album.

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de handwerkjes van kinderenkunt scannen, een titel als naam voor elk handwerkje kunt geven en vervolgens de handwerkjes kunt ordenen in een digitaal album.

Het gebruik van een optionele dragerfolie wordt aanbevolen voor werk dat gemakkelijk beschadigd kan worden, werk dat de binnenkant van de scanner vuil kan maken tijdens een scan en werk dat veelhoekig van vorm is.

Het gebruik van de dragerfolie wordt aanbevolen voor werk dat gemakkelijk beschadigd kan worden, werk dat de binnenkant van de scanner vuil kan maken tijdens een scan en werk dat veelhoekig van vorm is.

Een dik document kan worden gescand met de ScanSnap. Voor details, raadpleeg Documenten die kunnen worden gescand met de ScanSnap.

AANDACHT
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om werk te scannen dat vrij gemakkelijk beschadigd kan worden en werk dat de binnenkant van de scanner tijdens een scan vuil kan maken.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Bereid de handwerkjes van uw kind voor.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

 4. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 5. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Werkstukken] in de lijst met sjablonen.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [Werkstukken].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [ScanSnap Home].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

    

  4. Klik op de [Optie]-knop voor [Toevoer] om de Venster [Toevoeroptie] weer te geven. Klik op de knop [Optie] voor [handmatige toevoer] in [Instelling toevoermodus] om het Venster [Toevoeroptie] weer te geven.
  5. Klik op de [Draagblad]-knop om het venster [Instellingen dragerfolie] weer te geven.
  6. Selecteer [twee afzonderlijke afbeeldingen (voor en achter)] in [Opslaan als] en klik op de [OK]-knop.
   TIP
   • Wanneer het formaat van een gescande afbeelding dat opgeslagen moet worden kleiner wordt dan het formaat van het originele document of de afbeelding lijkt te ontbreken, selecteert u [Formaat dragerfolie] in [Papierformaat] en scant u daarna het document.

  7. Schakel het selectievakje [Beide zijden van een afbeelding samenvoegen] uit en klik op de knop [OK].
  8. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 6. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 7. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 8. Een document scannen met de ScanSnap.

  Gebruik een dragerfolie om werk te scannen. Bereid een optionele dragerfolie voor.

  Gebruik een dragerfolie om werk te scannen. Bereid een dragerfolie voor.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

  Deze stap legt de procedure uit om een basisdocument te scannen.

  Voor details over het scannen van verschillende documenten, raadpleeg Een document scannen.

  1. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

   Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

   Het achtergrondvel plaatsen
  2. Plaats een document in het scangebied van de ScanSnap.

   Voor details over het scangebied, raadpleeg Een document plaatsen.

   Een document plaatsen
  3. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Wanneer u meerdere handwerkjes scant of een handwerkje onder verschillende hoeken scant, plaatst u het volgende te scannen handwerkje en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  4. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
  5. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer een methode om een document op te slaan overeenkomstig het documenttype en klik vervolgens op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   TIP
   • Klik op de [Controleren/corrigeren]-knop in het [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan]-venster om de gescande afbeelding te corrigeren.

    Voor details, raadpleeg Een gescand beeld corrigeren.

  6. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  7. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  8. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  9. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  10. Open de dragerfolie om het document te binden.

   Merk op dat de voorzijde van de dragerfolie een zwart en wit patroon heeft bovenaan en een dikke verticale lijn in de hoek rechts bovenaan.

   Plaats het midden van de bovenkant van het handwerkje tegen het midden van de bovenkant van de dragerfolie.

   Het document in de dragerfolie plaatsen

  11. Laad de dragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de dragerfolie.

   Het document laden in de ScanSnap

   Het document laden in de ScanSnap

   Het document laden in de ScanSnap

  12. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

    • Er verschijnen zwarte lijnen rond de randen van een uniek gevormd snijdocument als u het document in de dragerfolie plaatst

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen

  13. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Een document laden met de bovenkant eerst
  14. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van de documenten.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kunnen de documenten scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   Beide zijgeleiders in het midden houden om ze aan te passen
  15. Plaats het deel met het zwart-wit patroon recht in de handmatige toevoer, met de voorzijde van het draagblad naar boven gericht. Plaats het deel met het zwart en wit patroon recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de voorkant van de dragerfolie naar boven gericht.

   Zorg ervoor dat de dragerfolie in de ScanSnap wordt gevoed en stevig vastgehouden wordt.

   Het document met de dragerfolie invoegen

   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van de dragerfolie) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

   Het document met de dragerfolie invoegen

   Het document met de dragerfolie invoegen

   AANDACHT
   • De dragerfolie scannen met geopende uitvoerbaan van de ScanSnap zal het papier blokkeren. Scan de dragerfolie met de uitvoerbaan gesloten.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  16. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen

  17. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  18. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om verder te gaan met scannen, draait u de dragerfolie om en plaatst u deze zoals beschreven in stap 5 (b). Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

   AANDACHT
   • Zorg ervoor dat de voor- en achterzijden van de dragerfolie in deze volgorde gescand worden.

  19. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen

 9. Wijzig de titel van de inhoudgegevensrecord die is gemaakt van het document dat u hebt gescand.
  1. Selecteer een map die u hebt opgegeven als opslaglocatie in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

  2. Selecteer de inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de werken die u hebt gescand in lijstweergave inhoudgegevensrecord.

  3. Selecteer [Hernoemen] in het menu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop klikt op de inhoudgegevensrecord en voer een gedetailleerde titel in die de inhoud van het werk beschrijft in het invoerveld.

  1. Selecteer een map die u hebt opgegeven als opslaglocatie in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home.

  2. Selecteer de inhoudgegevensrecords die zijn aangemaakt van de werken die u hebt gescand in lijstweergave inhoudgegevensrecord.

  3. Selecteer [De titel wijzigen] in het menu dat verschijnt wanneer u op een inhoudgegevensrecord klikt terwijl u de [control]-toets indrukt en voer een gedetailleerde titel in die de inhoud van het werk beschrijft in het invoerbestand.

   

De afbeeldingen van het werk dat u hebt gescand, worden opgeslagen in de map die u hebt opgegeven met een titel die de inhoud van het werk beschrijft.