Een groot dubbelgevouwen document scannen en de gescande afbeelding opslaan

Scan een groot document dat dubbelgevouwen is en sla de gescande afbeelding op als PDF-bestand. Wanneer er tekens, figuren of tabellen op de vouwlijn van het dubbelgevouwen document staan, worden de linker- en rechterpagina van het document automatisch samengevoegd tot een afbeelding van één pagina.

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een groot dubbelgevouwen document met tekens, figuren of tabellen op de vouwlijn scant met de enkele toevoer/handmatige scanmodus en de gescande afbeelding opslaat als PDF-bestand van één pagina. Gescande afbeeldingen worden alleen automatisch samengevoegd wanneer er tekst, een diagram of een tabel staat op de vouwlijn van het gevouwen document.

 • Documenten waarvan de gescande afbeeldingen automatisch zijn samengevoegd

  Een document waarvan de gescande afbeeldingen automatisch zijn samengevoegd
 • Documenten waarvan de gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd

  Een Document waarvan de gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd
TIP
 • Wanneer gescande afbeeldingen niet automatisch zijn samengevoegd, voegt u de afbeelding van de voorzijde en de afbeelding van de achterzijde samen op een afbeelding die over twee pagina's is verspreid door te verwijzen naar Een afbeelding gespreid over twee pagina's maken door twee pagina's samen te voegen.

 • Wanneer gescande afbeeldingen van een document niet automatisch zijn samengevoegd, kunt u, als u een optionele dragerfolie gebruikt om het document te scannen, de gescande afbeeldingen automatisch samenvoegen.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Vouw een groot document dubbel.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Dubbelgevouwen document] in de lijst met sjablonen.

   Wijzig de scaninstellingen indien nodig.

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 4. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 5. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  2. Vouw het document in de helft met de te scannen zijden naar buiten gericht.

   Het document in de helft vouwen

  3. Laad het document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Het document laden

  4. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   De zijgeleiders aanpassen

  5. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Om door te gaan met scannen, laadt u het volgende te scannen document in de ADF-papierbaan (afdekking). Het scannen beging automatisch wanneer het document geladen is.

  6. Druk op de knop [Voltooien].

Wanneer de map die u hebt opgegeven als opslaglocatie is geselecteerd in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home, worden de inhoudgegevensrecords die werden aangemaakt van de documenten die u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.