Een fotoalbum maken

Scan oude foto's of foto's van uw kinderen en sla ze op als JPEG-bestanden in de map Afbeeldingen. Nadat u ze hebt gescand, kunt u een album maken door de foto's te ordenen met software zoals fotosoftware. Vervolgens kunt u uw dierbare herinneringen delen en genieten.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u portretfoto's van uw familie of vrienden scant en ze als JPEG-bestanden opslaat in de map Afbeeldingen.

AANDACHT
 • Wanneer u foto's scant, moet u er rekening mee houden dat de afbeeldingszijde beschadigd kan raken. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om foto's te scannen.

Merk op dat u een optionele fotodragerfolie moet gebruiken voor het scannen, om uw waardevolle foto's niet te beschadigen.

U moet een optionele fotodragerfolie gebruiken voor het scannen om uw waardevolle foto's niet te beschadigen.

Gebruik voor het scannen een dragerfolie om uw kostbare foto's niet te beschadigen.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Bereid foto's voor die u wilt ordenen als een album.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

 4. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 5. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Fotoalbum] in de lijst met sjablonen.

   De afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document worden standaard opgeslagen in de map [Afbeeldingen].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 6. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 7. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 8. Een document scannen met de ScanSnap.

  Gebruik een fotodragerfolie om een scan uit te voeren. Bereid een optionele fotodragerfolie voor.

  Gebruik een dragerfolie om foto's te scannen. Bereid een dragerfolie voor.

  1. Druk op het achtergrondvel op de voorzijde van de ScanSnap.

   Plaats het achtergrondvel zodat het contact maakt met de ScanSnap.

   Het achtergrondvel plaatsen
  2. Plaats een document in het scangebied van de ScanSnap.
   Meerdere documenten tegelijkertijd plaatsen
  3. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  4. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
  5. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

    

   TIP
  6. Plaats het document in de dragerfolie.

   Open de dragerfolie en plaats de bovenkant van het document tegen het midden bovenaan de dragerfolie.

   Het document in de dragerfolie plaatsen
  7. Plaats het deel met het zwart en wit patroon recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de voorkant van de dragerfolie naar boven gericht.

   Zorg ervoor dat de dragerfolie in de ScanSnap wordt gevoed en stevig vastgehouden wordt.

   Het document in de ScanSnap invoeren
   Het document in de ScanSnap invoeren
   AANDACHT
   • De dragerfolie scannen met geopende uitvoerbaan van de ScanSnap zal het papier blokkeren. Scan de dragerfolie met de uitvoerbaan gesloten.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  8. Plaats een document in de fotodragerfolie.

   Open de fotodragerfolie en plaats het midden van de bovenkant van het document tegen het midden bovenaan de fotodragerfolie.

   Het document in de fotodragerfolie plaatsen
  9. Plaats het deel met het zwart-wit patroon recht in de handmatige toevoer, met de voorzijde van de fotodragerfolie naar boven.

   Zorg ervoor dat de fotodragerfolie in de ScanSnap wordt gevoed en stevig vastgehouden wordt.

   Het document in de ScanSnap invoeren
   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van de fotodragerfolie) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

  10. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

   Het verlengstuk uittrekken

  11. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  12. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  13. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  14. Open de fotodragerfolie en plaats het document erin.

   Merk op dat de voorzijde van de fotodragerfolie een zwart en wit patroon heeft bovenaan en een dikke verticale lijn in de hoek rechts bovenaan.

   Plaats het midden van de bovenkant van het document tegen het midden van de bovenkant van de fotodragerfolie.

   Het document in de fotodragerfolie plaatsen

  15. Open de dragerfolie om het document te binden.

   Merk op dat de voorzijde van de dragerfolie een zwart en wit patroon heeft bovenaan en een dikke verticale lijn in de hoek rechts bovenaan.

   Plaats het midden van de bovenkant van het document tegen het midden van de bovenkant van de dragerfolie.

   Het document in de dragerfolie plaatsen

  16. Laad de fotodragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de fotodragerfolie.

   De zijgeleiders aanpassen

   De zijgeleiders aanpassen

  17. Laad de documenten in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het document met de bedrukte zijde naar beneden en met de bovenkant eerst, met de achterkant naar u toe gericht (bij het laden van meerdere documenten, bevindt de laatste pagina zich bovenaan). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Een document laden met de bovenkant eerst
  18. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van het document.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen.

   Beide zijgeleiders in het midden houden om ze aan te passen
  19. Laad de dragerfolie met het einde met het zwart en wit patroon als de voorste rand in de ScanSnap.

   Lijn de zijgeleiders uit met beide einden van de dragerfolie.

   Het document laden in de ScanSnap

  20. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen

  21. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen

  22. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  23. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  24. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
   TIP
   • Plaats in de volgende gevallen een blanco (wit) blad papier onder het document tijdens het scannen:

    • De gescande afbeelding wordt niet opgeslagen met dezelfde lengte en breedte als deze van het document

    • Er verschijnen schaduwen rond de randen van de gescande afbeelding

     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen
     Een blanco (wit) blad papier onder het document plaatsen
 9. Wanneer het Venster [Scan to Folder] wordt weergegeven in ScanSnap Home, controleert u de titel van de inhoudgegevensrecord en de opslaglocatie waar een gescande afbeelding wordt opgeslagen en slaat u de afbeelding vervolgens op die locatie op.

  In het venster [Scan to Folder] kunt u Voorbeeld gebruiken om een afbeelding te controleren om de oriëntatie van pagina's te wijzigen, onnodige pagina's te verwijderen of het viewervenster te tonen om de afbeelding te bewerken voordat u deze opslaat.

  In het venster [Scan to Folder] kunt u met Voorbeeld de afbeelding controleren om de oriëntatie van de pagina's te wijzigen of onnodige pagina's te verwijderen voordat u de afbeelding opslaat.

   

De afbeeldingen die u hebt gemaakt van de gescande foto's worden opgeslagen als JPEG-bestanden in de map Afbeeldingen.