De ScanSnap op uw zakenreisbestemming gebruiken door deze rechtstreeks op de computer aan te sluiten

Zelfs als u niet op de werkplek bent, bijvoorbeeld op zakenreis, waar u uw computer niet kunt aansluiten op een draadloos toegangspunt, kunt u de ScanSnap gebruiken door deze rechtstreeks op een computer aan te sluiten.

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt een voorbeeld beschreven waarin u de ScanSnap loskoppelt van het draadloze toegangspunt en de ScanSnap rechtstreeks op de computer aansluit via een directe verbinding.

In de volgende uitleg wordt verondersteld dat ScanSnap Home is geïnstalleerd op een computer die met de ScanSnap verbonden moet worden. Als dan niet het geval is, installeer ScanSnap Home dan via hier.

 1. Stel de verbinding van de ScanSnap in op een directe verbinding.
  1. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.
   De ADF-papierbaan (afdekking) openen
  2. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  3. Druk op Wifi-instellingen om het scherm [Wi-Fi instellingen] weer te geven.
  4. Druk op [Wi-Fi verbindingsmodus] om het scherm [Wi-Fi verbindingsmodus] weer te geven.
  5. Selecteer [Directe verbinding].
  6. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  7. Druk twee keer op Terug om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  8. Druk op Apparaten verbinden om het scherm [Apparaten verbinden] weer te geven.
  9. Open het venster voor het instellen van de Wifi-functie op de computer.
   TIP
   • Raadpleeg de handleiding van de computer voor details.

   Voer de netwerknaam (SSID) en de beveiligingssleutel in die worden weergegeven in het scherm [Apparaten verbinden] op het aanraakscherm van de ScanSnap in het venster voor het instellen van de wifi-functie.

 2. Controleer de scannernaam van de ScanSnap die verbonden moet worden.
  1. Druk op Instellingen in het startscherm op het aanraakscherm van de ScanSnap om het scherm [Instellingen] weer te geven.
  2. Druk op Apparaten verbinden om het scherm [Apparaten verbinden] weer te geven.
  3. Controleer de scannernaam die wordt weergeven in [Scannernaam].
 3. Een computer met de ScanSnap verbinden.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Selecteer [Een ScanSnap toevoegen] in de lijst [Selecteer een scanner].
  3. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden], selecteert u het te verbinden ScanSnap-model en klik daarna op de knop [Configuratie starten].
  4. In het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbinding met ScanSnap), selecteert u de scannernaam van de te verbinden ScanSnap en klik op de knop [Volgende].
   TIP
   • Wanneer er een IP-adres voor de ScanSnap is ingesteld, kunt u de ScanSnap verbinden met een computer door het IP-adres op te geven.

    Geef het IP-adres voor de te verbinden ScanSnap op in het venster dat wordt weergegeven wanneer u klikt op [Met behulp van een IP-adres].

  5. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Verbinding is voltooid) wordt weergegeven, klikt u op de knop [Volgende].
  6. Wanneer het venster [ScanSnap Home - ScanSnap verbinden] (Laten we het gebruiken!) wordt weergegeven, controleert u de inhoud en klikt u op de knop [Sluiten].

De computer en de ScanSnap worden direct verbonden.

TIP
 • U kunt ook verbinding met de ScanSnap maken door te klikken op de knop [Toevoegen] onder [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner] in het venster voor voorkeuren. Om de ScanSnap die u niet nodig hebt te verwijderen, selecteert u de ScanSnap in de lijst met ScanSnap-toestellen en klikt u op de knop [Verwijderen]. Hij wordt ook verwijderd uit de lijst [Selecteer een scanner] in het scanvenster.

  Selecteer [Instellingen] [Voorkeuren] in het menu om het venster voor voorkeuren weer te geven.

 • U kunt ook verbinding met de ScanSnap maken door te klikken op de knop [Toevoegen] onder [Scannerinformatie] op het tabblad [Scanner] in het venster voor voorkeuren. Om de ScanSnap die u niet nodig hebt te verwijderen, selecteert u de ScanSnap in de lijst met ScanSnap-toestellen en klikt u op de knop [Verwijderen]. Hij wordt ook gewist uit de lijst [Selecteer een scanner] in het scanvenster.

  Selecteer [ScanSnap Home] [Voorkeuren] op de menubalk om het venster voor voorkeuren weer te geven.