Een envelop of een ontvangstbewijs scannen en opslaan

Scan een document zoals een enveloppe of een ontvangstbewijs met meerdere lagen en sla de gescande afbeelding op.

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een ontvangstbewijs met meerdere lagen scant met de modus enkele toevoer/handmatige scan en hoe u de gescande afbeelding opslaat.

 1. Bereid een document voor om te scannen met de ScanSnap.

  Maak een ontvangstbewijs met meerdere lagen, met de pagina die moet worden gescand bovenop.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Envelop en factuur] in de lijst met sjablonen.

   Wijzig de scaninstellingen indien nodig.

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 4. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 5. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  2. Laad slechts één document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad het ontvangstbewijs met de bedrukte zijde naar onder gericht en met de bovenkant eerst en met de achterkant naar u gericht.

   Een document laden

  3. Druk op de [Scan]-knop.
   TIP
   • Om door te gaan met scannen, laadt u het volgende te scannen document in de ADF-papierbaan (afdekking). Het scannen beging automatisch wanneer het document geladen is.

  4. Druk op de knop [Voltooien].

Wanneer de map die u hebt opgegeven als opslaglocatie is geselecteerd in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home, worden de inhoudgegevensrecords die werden aangemaakt van de ontvangstbewijzen die u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.