Visitekaartjes beheren in ScanSnap Home

Scan visitekaartjes en sla de gescande afbeeldingen op.

De contactinformatie op visitekaartjes wordt er automatisch uitgehaald, zodat u een e-mailprogramma kunt starten of de kaartinformatie met één klik kunt bekijken.

Overzicht van de afbeelding

Overzicht van de afbeelding

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u visitekaartjes scant en de gescande afbeeldingen weergeeft in ScanSnap Home.

 1. Bereid documenten voor om te scannen met de ScanSnap.

  Maak visitekaartjes klaar die u wilt beheren in ScanSnap Home.

 2. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  Open de ADF-papierbaan (afdekking) volledig zodat de [Scan]-knop blauw gaat branden.

  Wanneer de ADF-papierbaan (afdekking) wordt geopend, zal het verlengstuk automatisch worden uitgetrokken.

  De ScanSnap inschakelen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

  De ADF-papierbaan (afdekking) openen

 3. Open de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap om het toestel in te schakelen. Houd de rechterkant van de ADF-papierbaan (afdekking) van de ScanSnap vast en open deze of druk op de [Scan]-knop om het toestel in te schakelen. Open de toevoerbaan van de ScanSnap om het toestel in te schakelen.

  De toevoerbaan openen

  De toevoerbaan openen

 4. Druk op de [Scan]-knop of de [Stop]-knop op de ScanSnap om het apparaat in te schakelen.

  Op de knop drukken

 5. Maak een profiel aan in ScanSnap Home.
  1. Klik op de [Scan]-knop boven aan de Hoofdvenster van ScanSnap Home om de Scanvenster weer te geven.

   Als het hoofdscherm nog niet wordt weergegeven, raadpleeg dan Het hoofdvenster weergeven.

   Wanneer het hoofdvenster nog niet wordt weergegeven, klikt u op het pictogram [ScanSnap Home] ScanSnap Home-pictogram in de lijst met toepassingen die wordt weergegeven wanneer u klikt op Launchpad in het Dock.

    

  2. Klik op Pictogram voor toevoegen profiel om het Venster [Nieuw profiel toevoegen] weer te geven.
  3. Selecteer [Visitekaartjes] in de lijst met sjablonen.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [Visitekaartjes].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

   Standaard worden de afbeeldingen die u hebt gemaakt van het gescande document opgeslagen in de map [ScanSnap Home].

   Als u de opslaglocatie van gescande afbeeldingen wijzigt, geeft u de nieuwe opslaglocatie op in [Opslaan naar] onder [Opties beheren].

   Ga over naar andere scaninstellingen indien nodig.

    

  4. Klik op de knop [Toevoegen] om dit profiel toe te voegen aan de lijst in het scanvenster.
 6. Op het Startscherm op het aanraakscherm, selecteert u het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd uit de lijst met profielen.
 7. Controleer of het profiel dat u in stap 3 hebt toegevoegd, is geselecteerd in de lijst met profielen in het scanvenster.
 8. Een document scannen met de ScanSnap.
  1. Trek het verlengstuk en de stapelaar op de ADF-papierbaan (afdekking) uit.
   Het verlengstuk uittrekken
   Het verlengstuk uittrekken
  2. Trek de stapelaar naar u toe.

   De stapelaar naar u toe trekken

  3. Trek het verlengstuk op de ADF-papierbaan (afdekking) uit en open de stapelaar.

   De stapelaar openen

  4. Trek het verlengstuk uit.

   Het verlengstuk uittrekken

  5. Laad een document in de ADF-papierbaan (afdekking).

   Laad een document met de beeldzijde naar beneden en met de rugzijde naar u toe (als er meerdere documenten zijn, leg ze dan bij elkaar). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij Markering die het maximumaantal te laden documenten aangeeft de zijgeleiders gaan tijdens het laden.

   Laad een document met de beeldzijde naar beneden en met de rugzijde naar u toe (als er meerdere documenten zijn, leg ze dan bij elkaar). Pas het aantal documenten aan, zodat ze niet voorbij de referentiemarkeringen gaan en binnen de zijgeleiders blijven tijdens het laden.

   Visitekaartjes laden
   Visitekaartjes laden
   Visitekaartjes laden
   Visitekaartjes laden
  6. Lijn de zijgeleiders uit met beide kanten van de documenten.

   Houd beide zijgeleiders in het midden om ze aan te passen. Anders kan het document scheefgetrokken worden tijdens het scannen

   De zijgeleiders aanpassen
   De zijgeleiders aanpassen
   De zijgeleiders aanpassen
   De zijgeleiders aanpassen
  7. Druk op de [Scan]-knop. Druk op de [Scan]-knop.
  8. Plaats het document recht in de handmatige toevoer met de scanzijde naar boven.

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Plaats een visitekaartje
   AANDACHT
   • De documenten komen uit de achterkant van de ScanSnap tijdens het scannen.

    Laat vrije ruimte (ongeveer de lengte van het document) aan de achterkant van de ScanSnap.

   TIP
   • U kunt een document scannen met de ADF-papierbaan (afdekking) gesloten.

  9. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

   Om het scannen te voltooien, klikt u op de knop [Scannen voltooien] of drukt u op de op [Scan]-knop de ScanSnap.

  10. Plaats een document recht in het toevoergedeelte van de ScanSnap, met de scanzijde naar boven gericht.

   Zorg ervoor dat het document in de ScanSnap wordt gevoed en dat het stevig vastgehouden wordt.

   Plaats een visitekaartje
   Plaats een visitekaartje
   AANDACHT
   • Als u een visitekaartje scant met de uitvoerbaan open, kan een papierstoring optreden en het visitekaartje beschadigen. Scan een visitekaartje met de uitvoerbaan van de ScanSnap gesloten.

    De uitvoerbaan sluiten
    De uitvoerbaan sluiten
  11. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document. Het scannen begint automatisch wanneer het document geplaatst is.

  12. Druk op de [Scan/Stop]-knop om het scannen van het document te voltooien.
  13. Plaats een document in het scangebied van de ScanSnap.
   Plaats visitekaartjes
  14. Druk op de [Scan]-knop om het scannen van het document te starten.

   Om door te gaan met scannen, plaatst u het volgende te scannen document en drukt u op de [Scan]-knop.

   AANDACHT
   • Bedek de witte bladen op de ScanSnap niet met uw handen of iets anders tijdens het scannen van een document. De reproduceerbaarheid van de kleur van de gescande afbeelding zal beïnvloed worden.

   • Schud niet met de tafel of het bureau wanneer de ScanSnap wordt gebruikt of beweeg het document niet wanneer het wordt gescand. Hierdoor kan de gescande afbeelding vervormd worden of de kleur doen vervagen.

   TIP
  15. Druk op de [Stop]-knop om het scannen van documenten te voltooien.
  16. Selecteer een methode voor het opslaan van gescande afbeeldingen in het venster [ScanSnap Home - Afbeelding scannen en bestand opslaan] van ScanSnap Home.

   Selecteer [Vlakke documentafbeeldingen bijsnijden en zonder wijzigingen opslaan] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

   Selecteer [Vlak] en klik daarna op de knop [Deze afbeelding opslaan].

    

   TIP

Wanneer de map die u hebt opgegeven als opslaglocatie is geselecteerd in de lijstweergave met mappen in het hoofdvenster van ScanSnap Home, worden de inhoudgegevensrecords die werden aangemaakt van het visitekaartje dat u hebt gescand, weergegeven in de lijstweergave inhoudgegevensrecord.